Vad är alternativet till LAS?

5 07 2010

Det var inget nytt under solen när Skogsindustrierna och Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF) bjöd till debatt om Lagen om anställningsskydd (LAS). De borgerliga vill försvaga LAS för att gå företagen till mötes och S och V vill förstärka LAS ytterligare.

Skogsindustrierna och TMF har genomfört en undersökning bland sina medlemsföretag. Där svarar 75 procent att de vill ha förändrade regler när det gäller att säga upp personal vid arbetsbrist och 45 procent svarar att de låtit bli att anställa på grund av LAS. Ett av företagen ansåg att ”Alla regler i LAS krockar med vår verklighet”. Något som en annan av företagarna, Stellan Beckman, personalchef på Hallberg-Rassy, dock inte kunde hålla med om.

– Jag är inte med på att alla regler i LAS krockar med vår verklighet. Dock finns det problem med tillämpningen, man kan inte bara se till anställningstid utan den anställde måste också ha den kompetens som krävs för det jobb som erbjuds, säger han och menar att problemen uppstår i förhandlingarna med de fackliga organisationerna.

Ali Esbati, riksdagskandidat, för Vänsterpartiet poängterade att LAS inte är en lag för att göra det enklare för arbetsgivarna, utan en lag som är till för att skydda arbetstagarna och att arbetsgivaren kan stödja sig på massvis med andra lagar som ger de rätt att styra och ställa nästan som vill. Han poängterade också vikten av att stärka LAS ytterligare.

– Jag tycker att det finns behov av att stärka LAS. Särskilt när det gäller missbruket av allmän visstidsanställning, något som måste begränsas. Dessutom måste man täppa till det hål som gör att företagen använder bemanningsföretagen för att gå runt LAS.

De borgerliga företrädarna i debatten ansåg att LAS måste förändras så att man i stället för att ta hänsyn till hur länge man varit anställd ska se till varje persons kompetens. Hur man skulle säkerställa de anställdas anställningstrygghet hade de dock ingen lösning på. Hans Backlund, riksdagsledamot (FP), berättade att Folkpartiet vill att alla företag, inte bara de med färre än tio anställda, ska få rätt att undantag två personer från turlistan och Annika Qarlsson från Centerpartiet ansåg att småföretag skulle bli helt undantagna från att följa turordningsreglerna i LAS.

På en direkt fråga från mig berättade Annika Qarlsson också om hur Centerpartiet vill att ungdomar ska få jobb.

– Det system som vi har idag, med LAS, stänger ute ungdomar från arbetsmarknaden, det är därför vi har såg hög ungdomsarbetslöshet. Vi vill ta bort de trösklar som finns, både genom att sänka ingångslönerna för unga samt genom att ändra LAS. Vi vill också införa ett frivilligt ungdomsavtal där en ung person kan få en anställning i två år med lägre lön, säger hon.

Patrik Björk, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott och med bakgrund som facklig företrädare, sa att Socialdemokraterna är öppna för att förändra LAS så att den ska ta mer hänsyn till företagens behov, men inte om det inte finns några andra idéer än att skapa fler undantag som innebär att allt fler får sämre anställningstrygghet.

– Vi har inga religiösa skäl till att hålla fast vid LAS. Om någon presenterar en lösning som inte bara innebär att arbetsgivarna får oinskränkt makt över vem som ska sägas upp så är vi öppna för diskussion, sa han.

Jag blir mörkrädd när jag tänker på en regering där Maud Olofsson och Centerpartiet får makt över arbetsmarknadspolitiken, även om Moderaternas partiledare Fredrik Reinfledt imorse lovade att man inte vill ändra LAS. Med stöd av Folkpartiet skulle Centern i en framtida regering skapa ungdomsjobb med lägre lön och sämre anställningstrygghet. Det unga människor behöver är inte ännu osäkrare anställningar utan heltidsjobb och tillsvidareanställning.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Unga får inte jobb genom att man skrotar LAS

24 02 2010

I en artikel i Handels i Stockholms medlemstidning ”Vi i 20” skriver jag om varför försämringar i LAS inte är lösningen på ungdomsarbetslösheten.

Generationsväxling, aktiv arbetsmarknadspolitik samt utbildningsinsatser är Handelsanställdas förbunds recept för att stävja ungdomsarbetslösheten. Varken försämringar i LAS, särskilda ungdomslöner eller rabatt för företag med unga anställda fungerar.

Det finns en myt i samhället, skapad av arbetsgivarna, om att lagen om anställningsskydd (LAS) skulle vara en av de stora orsakerna till att ungdomsarbetslösheten i Sverige är så hög. Den myten stämmer inte, enligt en undersökning som TCO gjort. I en rapport som släpptes i början av året konstaterar de att endast 2,5 procent av de ungdomar som förlorade jobbet 2008 gjorde det på grund av arbetsbrist och således kan ha ”lasats ut”.

Det är redan så att ungdomar har de osäkraste anställningarna. Att försämra LAS är endast ett sätt att skapa en osäkrare arbetsmarknad för alla anställda, säger Linnea Björnstam, utredare på Handels förbundskontor.

Enligt Eurostat har Sverige den femte högsta arbetslösheten i Europa, en siffra som dock ska tas med en nypa salt. Linnea Björnstam tycker att det är allvarligt att Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet då arbetslöshet i unga år gör att det tar lång tid innan de får in en fot på arbetsmarknaden. Hon menar att ungdomsarbetslösheten till stor del beror på att utbildningssystemet inte motsvarar arbetsmarknadens krav. Värst drabbade är, enligt henne, de som inte slutför gymnasiet med fullständiga betyg.

Det som behövs för att komma åt ungdomsarbetslösheten är en aktiv arbetsmarknadspolitik som ger ungdomar arbetslivserfarenhet via bra praktikplatser kombinerat med utbildning för att kunna få fullständiga betyg och för att kunna komplettera sin kunskap så att de blir attraktiva när konjunkturen vänder, säger hon.

I dag finns det tyvärr inte de resurser som behövs på Arbetsförmedlingen och många praktikplatser håller inte måttet. En annan lösning som Handelsanställdas förbund vill se är en generationsväxling där en äldre anställd får möjlighet att gå i deltidspension mot att en yngre person anställs. Detta är en engångslösning på grund av att 40-talisterna är så pass många och riskerar försvinna från arbetsmarknaden med sin kunskap samtidigt som många unga går ut gymnasiet.

Borgerliga lösningar så som särskilda ungdomslöner, som centerledaren Maud Olofsson föreslår, tror inte Linnea Björnstam på.

Det är i praktiken redan så att unga har mycket lägre lön än äldre så frågan är ju hur låga löner det ska vara okej att ge unga anställda. Dessutom skulle lägre ungdomslöner betyda att alla löner dras ner, sänker man golvet sänks också taket, säger hon.

Hon tycker att regeringen gjort en stor felsatsning när man istället för att satsa på utbildning, arbetsmarknadsåtgärder och att stimulera tillväxten, valt att ge ”rabatt” på arbetsgivaravgiften till företag med många unga anställda. ”Rabatten” på arbetsgivaravgiften har också kritiserats av Riksrevisionen som ansett att den bara ger pengar till branscher som redan har många unga anställda och som dessutom går bra. Skattesänkningar är också en dålig satsning av regeringen när det finns så pass mycket som pengarna skulle ha kunnat användas till, enligt Linnea Björnstam.

Vi behöver en ny politik och en ny regering. Istället för sänkta skatter behövs satsningar på en aktiv arbetsmarknadspolitik samt en ekonomisk politik som genererar tillväxt. En viktig satsning är också att skapa en a-kassa och sjukförsäkring värd namnet, när människor känner sig otrygga sparar de istället för att konsumera och det är dåligt för tillväxten, avslutar hon.

Missa inte heller dessa roliga filmklipp där unga fackliga spånat på temat att det inte är LAS som gör att unga inte får jobb, särskilt denna är väldigt rolig.

Läs även fler intressanta blogginlägg om , , , , , , , , , , , ,