Vad är alternativet till LAS?

5 07 2010

Det var inget nytt under solen när Skogsindustrierna och Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF) bjöd till debatt om Lagen om anställningsskydd (LAS). De borgerliga vill försvaga LAS för att gå företagen till mötes och S och V vill förstärka LAS ytterligare.

Skogsindustrierna och TMF har genomfört en undersökning bland sina medlemsföretag. Där svarar 75 procent att de vill ha förändrade regler när det gäller att säga upp personal vid arbetsbrist och 45 procent svarar att de låtit bli att anställa på grund av LAS. Ett av företagen ansåg att ”Alla regler i LAS krockar med vår verklighet”. Något som en annan av företagarna, Stellan Beckman, personalchef på Hallberg-Rassy, dock inte kunde hålla med om.

– Jag är inte med på att alla regler i LAS krockar med vår verklighet. Dock finns det problem med tillämpningen, man kan inte bara se till anställningstid utan den anställde måste också ha den kompetens som krävs för det jobb som erbjuds, säger han och menar att problemen uppstår i förhandlingarna med de fackliga organisationerna.

Ali Esbati, riksdagskandidat, för Vänsterpartiet poängterade att LAS inte är en lag för att göra det enklare för arbetsgivarna, utan en lag som är till för att skydda arbetstagarna och att arbetsgivaren kan stödja sig på massvis med andra lagar som ger de rätt att styra och ställa nästan som vill. Han poängterade också vikten av att stärka LAS ytterligare.

– Jag tycker att det finns behov av att stärka LAS. Särskilt när det gäller missbruket av allmän visstidsanställning, något som måste begränsas. Dessutom måste man täppa till det hål som gör att företagen använder bemanningsföretagen för att gå runt LAS.

De borgerliga företrädarna i debatten ansåg att LAS måste förändras så att man i stället för att ta hänsyn till hur länge man varit anställd ska se till varje persons kompetens. Hur man skulle säkerställa de anställdas anställningstrygghet hade de dock ingen lösning på. Hans Backlund, riksdagsledamot (FP), berättade att Folkpartiet vill att alla företag, inte bara de med färre än tio anställda, ska få rätt att undantag två personer från turlistan och Annika Qarlsson från Centerpartiet ansåg att småföretag skulle bli helt undantagna från att följa turordningsreglerna i LAS.

På en direkt fråga från mig berättade Annika Qarlsson också om hur Centerpartiet vill att ungdomar ska få jobb.

– Det system som vi har idag, med LAS, stänger ute ungdomar från arbetsmarknaden, det är därför vi har såg hög ungdomsarbetslöshet. Vi vill ta bort de trösklar som finns, både genom att sänka ingångslönerna för unga samt genom att ändra LAS. Vi vill också införa ett frivilligt ungdomsavtal där en ung person kan få en anställning i två år med lägre lön, säger hon.

Patrik Björk, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott och med bakgrund som facklig företrädare, sa att Socialdemokraterna är öppna för att förändra LAS så att den ska ta mer hänsyn till företagens behov, men inte om det inte finns några andra idéer än att skapa fler undantag som innebär att allt fler får sämre anställningstrygghet.

– Vi har inga religiösa skäl till att hålla fast vid LAS. Om någon presenterar en lösning som inte bara innebär att arbetsgivarna får oinskränkt makt över vem som ska sägas upp så är vi öppna för diskussion, sa han.

Jag blir mörkrädd när jag tänker på en regering där Maud Olofsson och Centerpartiet får makt över arbetsmarknadspolitiken, även om Moderaternas partiledare Fredrik Reinfledt imorse lovade att man inte vill ändra LAS. Med stöd av Folkpartiet skulle Centern i en framtida regering skapa ungdomsjobb med lägre lön och sämre anställningstrygghet. Det unga människor behöver är inte ännu osäkrare anställningar utan heltidsjobb och tillsvidareanställning.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Tråkigt Mona….!

12 10 2008

I kvällens debatt i Agenda gav Mona Sahlin klara besked om hur en framtida regering ska se ut. Hon kommer att skapa en koalitionsregering. Håller till stora delar med Lars Ohly om att detta verkligen är vad de borgerliga högerpartierna vill. Varför redan nu, två år innan valet och med de goda opinionssiffror som vi har säga att vi inte kommer att skapa en egen regering, majoritets- eller minoritetsregering beroende på vad de svenska väljarna säger. Frågetecknet är dock huruvida om vänsterpartiet ska få vara med eller inte….

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Nu börjar superveckan!

12 10 2008

Ikväll möts de, statsminister Fredrik Reinfeldt och socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin. Det är den första debatten på länge då den debatträdde Fredrik Reinfeldt vägrat att mötas, läs mer i detta tidigare inlägg. Kvällens debatt i Agenda är den första av fyra debatter som ska klaras av på en vecka.

Nu ska Reinfeldt få stå till svars för den politik som man bedrivit i de två år som gått sedan man fick makten. En typisk högerpolitik som lett till att de som redan var rika blivit ännu rikare och de som var fattiga blivit ännu fattigare. En politik som slår på den som redan har det sämst i samhället och som försöker stämpla sjuka och arbetslösa som lata personer som inte vill jobba.

Inför debatten ser det redan mörkt ut för det blå laget. Enligt en Sifoundersökning som presenterades i  Aftonbladet idag tror endast två av tio att den borgerliga regeringen vinner nästa val. Mona Sahlin har dock en jobbig uppgift, hon måste presentera en hållbar alternativ regering och där räcker det inte med ett samarbete med miljöpartiet. Samarbete med endast miljöpartiet stöttas endast av 2 av 15 LO-förbund. Det blir spännande att se hur Mona tar sig an denna fråga ikväll.

Jag kommer att följa kvällens debatt tillsammans med massor av andra S-bloggare direkt från Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68, så uppdateringar av bloggen utlovas under kvällen. Socialdemokraterna kommer också att direktsända från högkvarteret på sin webbsida www.socialdemokraterna.se, där kommer man under debattens gång att låta olika kända socialdemokrater kommentera hur debatten går.

Här är hela veckans debattschema:
– Söndag 12 okt Partiledardebatt i Agenda kl.21.15, SVT2
– Tisdag 14 okt Duell mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i Rakt på med K-G Bergström kl.20.00, SVT2
– Onsdag 15 okt Partiledardebatt i riksdagen kl.09.00 (se webbsändning på www.riksdagen.se)
– Fredag 17 okt Duell mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i Studio Ett kl.16.00, Sveriges Radio P1

Andra bloggar om , , , , , , , , , ,

Ska Ohly få vara med?

11 10 2008

Redan tidigare i somras skrev jag om det olyckliga i att Mona Sahlin endast vill samarbeta med Miljöpartiet. Ett parti som är svåra att lita på när det kommer till viktiga fackliga frågor så som att heltid ska vara en rättighet, att lagen om anställningsskydd ska gälla på alla företag samt i strävan efter att minska antalet anställningsformer och göra dem säkrare för de anställda.

Efter att Mona Sahlin i onsdags gick ut tillsammans med Peter Eriksson och Maria Wetterstrand om att partierna nu fördjupar sitt samarbete och siktar på att bilda regerimg tillsammans om man vinner valet 2010 har kritiken från medlemmar och förtroendevalda inom Socialdemokraterna och inom fackföreningsrörelsen varit hård. Handelsanställdas förbunds Stockholmsavdelning skrev i veckan följande i ett pressmeddelande med rubriken ”Är detta början till slutet på facklig-politisk samverkan:

Vi har alltid arbetat för facklig-politisk samverkan med socialdemokraterna, alltid med våra medlemmars bästa framför ögonen.

Nu har Mona Sahlin gått ut och förklarat att socialdemokraterna enbart ska samarbeta med miljöpartiet inför det kommande valet för att de gemensamt ska kunna bilda regering vid en valseger 2010. Vänsterpartiet, som alltid stått oss närmare politiskt, utesluts. Det beslutet har partiledningen tagit utan att ha förankrat det hos medlemmarna.
       
Socialdemokraterna tar i och med detta samarbete med Miljöpartiet ett stort kliv åt höger och ett mycket långt kliv från vår fackliga vardag och verklighet. Miljöpartiet har i flera avseenden visat att de inte står på fackföreningarnas sida. Undantag i turordningsreglerna för småföretag är ett exempel på förslag från Miljöpartiet som resulterat i lagändringar.

Vi finner detta beslut oacceptabelt. Socialdemokraterna har varit ett parti som förespråkar allas rätt till lika möjligheter i samhället. Ett parti som stått tydligt till vänster om den politiska mittlinjen. Som tydligt och ärligt ställt upp på löntagarnas sida.

Nu har Sahlin markerat en tydlig anpassning till en politisk mittkurs. Det är en klar ideologisk omsvängning. Varför denna kursändring? Som dessutom kommer nu, i tider då opinionsmätningar visar att svenska folket redan är trötta på moderaternas högerstyrning.

En så viktig fråga som den om vilka partier socialdemokraterna ska samarbeta med och regera ihop med vid en valseger 2010 måste förankras i partiorganisationen och i de fackliga leden.

Detta beslut bådar inte gott för det facklig-politiska samarbetet framöver. För oss är det en självklarhet att alla tre oppositionspartierna samverkar för en valseger 2010.

– Hur ska vi nu kunna mobilisera våra medlemmar i det kommande valarbetet? De har mycket lite förtroende till miljöpartiets fackliga inställning. Att Sahlin dessutom går emot LO-kongressens beslut och att den socialdemokratiska riksdagsgruppen avser att rösta för Lissabonfördraget utan att avvakta resultatet från Strååtutredningen gör att det facklig-politiska samarbetet svajar än mer, säger Maria Bosdotter, ordförande i Handels avdelning 20.

– Det är istället dags att socialdemokraterna tar ett tydligare steg åt vänster och att man öppnar upp för samarbete också med vänsterpartiet.

Efter detta och andra krav har nu Mona Sahlin tagit sitt förnuft till fånga, enligt Aftonbladet. Jag hoppas verkligen att detta stämmer och att Mona förstår det som Maria Bosdotter utrycker i ovanstående pressmeddelande, det vill säga att det annars kan bli svårt att få med fackliga kamrater i den kommande valrörelsen. Ett hållbart samarbetsalternativ för oss socialdemokrater måste innehålla både miljöpartiet och vänsterpartiet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Sluta mobba vänsterpartiet!

22 07 2008


I Almedalen bekräftade Mona Sahlin och Maria Wetterstrand att det pågår samtal om ett regeringssamarbete och att man antagligen kommer att presentera ett röd-grönt alternativ i höst. Det är dock osäkert om vänsterpartiet kommer att få vara med. Lars Ohly var Almedalens mobboffer och fick varken vara med i s och mp:s gemensamma utspel om att stoppa FRA-lagen eller DN-debattartikeln samma vecka om att man vägrar samarbeta med sverigedemokraterna.

Att mobba ut vänsterpartiet är fel väg att gå för Mona Sahlin. Många s-väljare, särskilt de med facklig bakgrund litar mer på vänsterpartiet än ett miljöparti som ofta röstat med borgarna i frågor gällande arbetsrätt och förhållandet för arbetare. Exempel på detta är s motion om antalet anställningsformer samt förslaget om att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet som s lanserade under förra mandatperioden. Dessutom röstade man mp tillsammans med borgarna fram undantagsreglerna i LAS för företag med färre än tio anställda, ett förslag som gör att dessa företagare kan säga upp vem de vill utan att behöva följa turordningslistan. Mp har också flera gånger hävdat att de lika gärna kan samarbeta med borgarna som med socialdemokraterna, något som de också förhandlade om efter valet 2002.

Nej, låt vänsterpartiet vara med Mona! De ligger närmare oss i många frågor än vad miljöpartiet gör. En annan fråga där mp och s ligger långt ifrån varandra är frågan om friskolor. Medan s för en restriktiv politik är mp en ivrig påhejare av fler friskolor. Ett vänsteralternativ utan vänsterpartiet kommer att ge ett oerhört rösttapp för s, speciellt bland traditionella socialdemokrater. Visst ska miljöpartiet få vara med och leka, men som en part i en treenighet, inte som ensam koalitionspartner med sikte på allt för många ministerposter i relation till sin storlek (5,24 % i senaste valet).