Kallskänken i Almedalen

5 07 2010

Jenny Wrangborg arbetarpoet och författare till diktsamlingen ”Kallskänken” var i morse med på ett frukostssamtal om dagens arbetarklass som ABF anordnade i Almedalen. Bland annat läste Jenny sin dikt ”Jag är människa” som Lars Ohly läste på Vänsterpartiets kongress.

jag är också människa
jag behöver mat på bordet, ett jobb att gå till
värdighet
jag är inte osynlig
Många av Jenny Wrangborgs dikter handlar om hur det är att vara arbetare samt vilken situation de som arbetar inom restaurangbrnacshen lever med.

Hur chefen behandlar en och hur arbetsmarknaden ser ut, är det som inspirerar mig. Tyvärr är det  ofta de dåliga dagarna på jobbet som inspirerar, sa hon.

Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande, deltog också i samtalet och hon tycker att det är viktigt att det finns författare som beskriver arbetarnas vardag. Särskilt eftersom media idag inte ger något utrymme till dessa.

– Jag slås av hur väl jag känner igen mig i dina dikter, trots att det var länge sen jag jobbade i vården. Det är dikter som är så levande och som det är uppenbart att de är skrivna av någon som själv har upplevt. Igenkänningen är styrkan i det du skriver, sa hon.

Många av Jennys dikter handlar om att organisera sig, och om att om man är många tillsammans så kan man förändra saker. Jenny själv gick med i facket, startade en facklig organisation på sin arbetsplats, och fick sparken.

– Det är ilskan och hatet man känner när man blir behandlad som skit som ger kraften att organisera sig, säger Jenny Wrangborg.

Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser
Ska Ohly få vara med?

11 10 2008

Redan tidigare i somras skrev jag om det olyckliga i att Mona Sahlin endast vill samarbeta med Miljöpartiet. Ett parti som är svåra att lita på när det kommer till viktiga fackliga frågor så som att heltid ska vara en rättighet, att lagen om anställningsskydd ska gälla på alla företag samt i strävan efter att minska antalet anställningsformer och göra dem säkrare för de anställda.

Efter att Mona Sahlin i onsdags gick ut tillsammans med Peter Eriksson och Maria Wetterstrand om att partierna nu fördjupar sitt samarbete och siktar på att bilda regerimg tillsammans om man vinner valet 2010 har kritiken från medlemmar och förtroendevalda inom Socialdemokraterna och inom fackföreningsrörelsen varit hård. Handelsanställdas förbunds Stockholmsavdelning skrev i veckan följande i ett pressmeddelande med rubriken ”Är detta början till slutet på facklig-politisk samverkan:

Vi har alltid arbetat för facklig-politisk samverkan med socialdemokraterna, alltid med våra medlemmars bästa framför ögonen.

Nu har Mona Sahlin gått ut och förklarat att socialdemokraterna enbart ska samarbeta med miljöpartiet inför det kommande valet för att de gemensamt ska kunna bilda regering vid en valseger 2010. Vänsterpartiet, som alltid stått oss närmare politiskt, utesluts. Det beslutet har partiledningen tagit utan att ha förankrat det hos medlemmarna.
       
Socialdemokraterna tar i och med detta samarbete med Miljöpartiet ett stort kliv åt höger och ett mycket långt kliv från vår fackliga vardag och verklighet. Miljöpartiet har i flera avseenden visat att de inte står på fackföreningarnas sida. Undantag i turordningsreglerna för småföretag är ett exempel på förslag från Miljöpartiet som resulterat i lagändringar.

Vi finner detta beslut oacceptabelt. Socialdemokraterna har varit ett parti som förespråkar allas rätt till lika möjligheter i samhället. Ett parti som stått tydligt till vänster om den politiska mittlinjen. Som tydligt och ärligt ställt upp på löntagarnas sida.

Nu har Sahlin markerat en tydlig anpassning till en politisk mittkurs. Det är en klar ideologisk omsvängning. Varför denna kursändring? Som dessutom kommer nu, i tider då opinionsmätningar visar att svenska folket redan är trötta på moderaternas högerstyrning.

En så viktig fråga som den om vilka partier socialdemokraterna ska samarbeta med och regera ihop med vid en valseger 2010 måste förankras i partiorganisationen och i de fackliga leden.

Detta beslut bådar inte gott för det facklig-politiska samarbetet framöver. För oss är det en självklarhet att alla tre oppositionspartierna samverkar för en valseger 2010.

– Hur ska vi nu kunna mobilisera våra medlemmar i det kommande valarbetet? De har mycket lite förtroende till miljöpartiets fackliga inställning. Att Sahlin dessutom går emot LO-kongressens beslut och att den socialdemokratiska riksdagsgruppen avser att rösta för Lissabonfördraget utan att avvakta resultatet från Strååtutredningen gör att det facklig-politiska samarbetet svajar än mer, säger Maria Bosdotter, ordförande i Handels avdelning 20.

– Det är istället dags att socialdemokraterna tar ett tydligare steg åt vänster och att man öppnar upp för samarbete också med vänsterpartiet.

Efter detta och andra krav har nu Mona Sahlin tagit sitt förnuft till fånga, enligt Aftonbladet. Jag hoppas verkligen att detta stämmer och att Mona förstår det som Maria Bosdotter utrycker i ovanstående pressmeddelande, det vill säga att det annars kan bli svårt att få med fackliga kamrater i den kommande valrörelsen. Ett hållbart samarbetsalternativ för oss socialdemokrater måste innehålla både miljöpartiet och vänsterpartiet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,