Vem ska ta hand om de äldre i Borgs Sverige?

4 04 2011

I en signerad ledarkrönika i Aktuellt i Politiken som når läsarna idag skriver jag om Anders Borg som tycker kommunalarna har för hög lön.

”Vem tar hand om våren efter valborgsmässobål” så sjöng vi i skolan när jag var liten, kanske blir frågan för framtiden snarare vem som tar hand om vården efter Anders Borgs åtta år? På Sveriges kommuner och landstings (SKL) kongress i förra veckan framförde Anders Borg att han tycker att kommunerna varit för dåliga förhandlare, att de kommunanställdas löner är för höga och att det hindrar tillväxten av nya jobb i kommunsektorn. I rapporten ”Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla” konstaterar fackförbundet Kommunal samtidigt att allt färre söker sig till omvårdnadsutbildningarna, bland annat på grund av att lönerna i äldreomsorgen är låga och möjligheten till heltid är begränsad. Något är väldigt fel när svenska ungdomar hellre skalar bananer i Norge, för dryga 22 000 i månaden, än söker jobb inom äldreomsorgen.

Visst är det intressant att Sveriges finansminister, med en minimilön på 112 000 kronor i månaden, tycker att ingångslönen 16 070 kronor, alltså cirka 11 000 kronor efter skatt, är för hög lön för någon som tar hand om våra barnelleräldre. Enligt SCB kommer det om 20 år saknas 130 000 omvårdnadsutbildade, så frågan vem som ska ta hand om mamma och pappa, för att inte tala om vem som ska ta hand om oss, känns självklart väldigt aktuell. Visst, den med en finansministers lön kan säkert lösa det på annat sätt, men hur ser lösningen ut för oss med blygsamma löner?

”Kanske kunde konungen tänka sig att vakta barnen” sjunger sångerskan Laleh, hon undrar samtidigt om inte fru Tilda kan få flytta in på slottet, de har ju så mycket personal i hovet och så få på hemmet. Tyvärr är nog varken kungen eller hovstaterna särskilt intresserade av att driva ålderdomshem. Nej, lösningen måste i stället vara en kraftig satsning på kommunalarnas arbetsvillkor. Rätt till heltid är  ett första bra steg,  dessutom behövs en ordentlig satsning på lönerna, vi måste visa att vi uppskattar det arbete som görs och göra det attraktivt att välja att jobba med omvårdnad av barn och äldre. För att citera Juholts linjetal ”offentlig sektor ska inte subventioneras av kvinnors lägre löner”. Då får aldrig låg skatt bli ett egenintresse, skatt är ett bra sätt att solidariskt finansiera välfärden. Därför är det skönt att så stor del som 80 procent kan tänka sig betala mer i skatt för att få bättre skola, vård och äldreomsorg. Låt oss skapa ett Sverige där alla kan känna trygghet på ålderns höst.

Läs fler bloggares intressanta åsikter om:  , , , , , , , ,

Annonser
Strategier mot SD!

6 07 2010
Samtidigt som Sverigedemokraterna höll debatt mellan partisekreteraren Björn Söder och kristdemokraten Rolf Tufvesson igår så presenterade Anna-Lena Lodenius en rapport, som ABF och Fredrich Ebert Stiftung beställt, om hur arbetarrörelsen borde arbeta för att motverka främlingsfientliga och högerpopulistiska partier. För rapporten har hon och Mats Wingborg jämfört de olika strategier som man använt i de nordiska länderna. Deras slutsatser är att en viktig strategi är att hålla kvar vid vänster-höger-politik eftersom att det är tydligt att högerpopulister har svårt att hävda sig när de politiska frågorna handlar om traditionalla höger-vänster frågor, som till exempel välfärd.
– Sverigedemokraterna påstår att de älskar välfärd och att de står upp för svenska arbetare, men egentligen är de höger, säger Anna-Lena Lodenius som tror att det är extremt viktigt att arbetarrörelsen arbetar mot främlingsfientliga partier så som Sverigedemokraterna.
– De tar arbetarväljare och bedriver högerpolitik och de har sin udd riktade mot Socialdemokraterna och facket. Det blir svårt att bedriva facklig kamp när dessa partier skapar splittringar mellan folk.
Man måste också se till att styra dagordningen, se till att ändra förutsättningarna för samtalet och ställa frågor för att se till att slå hål på de lögner som dessa partier sprider. Det är också viktigt att se till att välja arenor och fundera över när debatten ska tas.
– På det svenska riksplanet finns det inget skäl att acceptera debatter med SD så länge de inte sitter i riksdagen, samma sak gäller i de kommuner där SD inte sitter i fullmäktige, skriver Wingborg och Lodenius i rapporten.
Dock slår de fast att det viktigt att ta debatten där de finns etablerade för att inte förstärka deras image av att vara utestängda av etablissemanget.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , ,

PS. Läs också om tumultet mellan biskop Koskinen och KD här och här

Vad är alternativet till LAS?

5 07 2010

Det var inget nytt under solen när Skogsindustrierna och Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF) bjöd till debatt om Lagen om anställningsskydd (LAS). De borgerliga vill försvaga LAS för att gå företagen till mötes och S och V vill förstärka LAS ytterligare.

Skogsindustrierna och TMF har genomfört en undersökning bland sina medlemsföretag. Där svarar 75 procent att de vill ha förändrade regler när det gäller att säga upp personal vid arbetsbrist och 45 procent svarar att de låtit bli att anställa på grund av LAS. Ett av företagen ansåg att ”Alla regler i LAS krockar med vår verklighet”. Något som en annan av företagarna, Stellan Beckman, personalchef på Hallberg-Rassy, dock inte kunde hålla med om.

– Jag är inte med på att alla regler i LAS krockar med vår verklighet. Dock finns det problem med tillämpningen, man kan inte bara se till anställningstid utan den anställde måste också ha den kompetens som krävs för det jobb som erbjuds, säger han och menar att problemen uppstår i förhandlingarna med de fackliga organisationerna.

Ali Esbati, riksdagskandidat, för Vänsterpartiet poängterade att LAS inte är en lag för att göra det enklare för arbetsgivarna, utan en lag som är till för att skydda arbetstagarna och att arbetsgivaren kan stödja sig på massvis med andra lagar som ger de rätt att styra och ställa nästan som vill. Han poängterade också vikten av att stärka LAS ytterligare.

– Jag tycker att det finns behov av att stärka LAS. Särskilt när det gäller missbruket av allmän visstidsanställning, något som måste begränsas. Dessutom måste man täppa till det hål som gör att företagen använder bemanningsföretagen för att gå runt LAS.

De borgerliga företrädarna i debatten ansåg att LAS måste förändras så att man i stället för att ta hänsyn till hur länge man varit anställd ska se till varje persons kompetens. Hur man skulle säkerställa de anställdas anställningstrygghet hade de dock ingen lösning på. Hans Backlund, riksdagsledamot (FP), berättade att Folkpartiet vill att alla företag, inte bara de med färre än tio anställda, ska få rätt att undantag två personer från turlistan och Annika Qarlsson från Centerpartiet ansåg att småföretag skulle bli helt undantagna från att följa turordningsreglerna i LAS.

På en direkt fråga från mig berättade Annika Qarlsson också om hur Centerpartiet vill att ungdomar ska få jobb.

– Det system som vi har idag, med LAS, stänger ute ungdomar från arbetsmarknaden, det är därför vi har såg hög ungdomsarbetslöshet. Vi vill ta bort de trösklar som finns, både genom att sänka ingångslönerna för unga samt genom att ändra LAS. Vi vill också införa ett frivilligt ungdomsavtal där en ung person kan få en anställning i två år med lägre lön, säger hon.

Patrik Björk, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott och med bakgrund som facklig företrädare, sa att Socialdemokraterna är öppna för att förändra LAS så att den ska ta mer hänsyn till företagens behov, men inte om det inte finns några andra idéer än att skapa fler undantag som innebär att allt fler får sämre anställningstrygghet.

– Vi har inga religiösa skäl till att hålla fast vid LAS. Om någon presenterar en lösning som inte bara innebär att arbetsgivarna får oinskränkt makt över vem som ska sägas upp så är vi öppna för diskussion, sa han.

Jag blir mörkrädd när jag tänker på en regering där Maud Olofsson och Centerpartiet får makt över arbetsmarknadspolitiken, även om Moderaternas partiledare Fredrik Reinfledt imorse lovade att man inte vill ändra LAS. Med stöd av Folkpartiet skulle Centern i en framtida regering skapa ungdomsjobb med lägre lön och sämre anställningstrygghet. Det unga människor behöver är inte ännu osäkrare anställningar utan heltidsjobb och tillsvidareanställning.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Unga får inte jobb genom att man skrotar LAS

24 02 2010

I en artikel i Handels i Stockholms medlemstidning ”Vi i 20” skriver jag om varför försämringar i LAS inte är lösningen på ungdomsarbetslösheten.

Generationsväxling, aktiv arbetsmarknadspolitik samt utbildningsinsatser är Handelsanställdas förbunds recept för att stävja ungdomsarbetslösheten. Varken försämringar i LAS, särskilda ungdomslöner eller rabatt för företag med unga anställda fungerar.

Det finns en myt i samhället, skapad av arbetsgivarna, om att lagen om anställningsskydd (LAS) skulle vara en av de stora orsakerna till att ungdomsarbetslösheten i Sverige är så hög. Den myten stämmer inte, enligt en undersökning som TCO gjort. I en rapport som släpptes i början av året konstaterar de att endast 2,5 procent av de ungdomar som förlorade jobbet 2008 gjorde det på grund av arbetsbrist och således kan ha ”lasats ut”.

Det är redan så att ungdomar har de osäkraste anställningarna. Att försämra LAS är endast ett sätt att skapa en osäkrare arbetsmarknad för alla anställda, säger Linnea Björnstam, utredare på Handels förbundskontor.

Enligt Eurostat har Sverige den femte högsta arbetslösheten i Europa, en siffra som dock ska tas med en nypa salt. Linnea Björnstam tycker att det är allvarligt att Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet då arbetslöshet i unga år gör att det tar lång tid innan de får in en fot på arbetsmarknaden. Hon menar att ungdomsarbetslösheten till stor del beror på att utbildningssystemet inte motsvarar arbetsmarknadens krav. Värst drabbade är, enligt henne, de som inte slutför gymnasiet med fullständiga betyg.

Det som behövs för att komma åt ungdomsarbetslösheten är en aktiv arbetsmarknadspolitik som ger ungdomar arbetslivserfarenhet via bra praktikplatser kombinerat med utbildning för att kunna få fullständiga betyg och för att kunna komplettera sin kunskap så att de blir attraktiva när konjunkturen vänder, säger hon.

I dag finns det tyvärr inte de resurser som behövs på Arbetsförmedlingen och många praktikplatser håller inte måttet. En annan lösning som Handelsanställdas förbund vill se är en generationsväxling där en äldre anställd får möjlighet att gå i deltidspension mot att en yngre person anställs. Detta är en engångslösning på grund av att 40-talisterna är så pass många och riskerar försvinna från arbetsmarknaden med sin kunskap samtidigt som många unga går ut gymnasiet.

Borgerliga lösningar så som särskilda ungdomslöner, som centerledaren Maud Olofsson föreslår, tror inte Linnea Björnstam på.

Det är i praktiken redan så att unga har mycket lägre lön än äldre så frågan är ju hur låga löner det ska vara okej att ge unga anställda. Dessutom skulle lägre ungdomslöner betyda att alla löner dras ner, sänker man golvet sänks också taket, säger hon.

Hon tycker att regeringen gjort en stor felsatsning när man istället för att satsa på utbildning, arbetsmarknadsåtgärder och att stimulera tillväxten, valt att ge ”rabatt” på arbetsgivaravgiften till företag med många unga anställda. ”Rabatten” på arbetsgivaravgiften har också kritiserats av Riksrevisionen som ansett att den bara ger pengar till branscher som redan har många unga anställda och som dessutom går bra. Skattesänkningar är också en dålig satsning av regeringen när det finns så pass mycket som pengarna skulle ha kunnat användas till, enligt Linnea Björnstam.

Vi behöver en ny politik och en ny regering. Istället för sänkta skatter behövs satsningar på en aktiv arbetsmarknadspolitik samt en ekonomisk politik som genererar tillväxt. En viktig satsning är också att skapa en a-kassa och sjukförsäkring värd namnet, när människor känner sig otrygga sparar de istället för att konsumera och det är dåligt för tillväxten, avslutar hon.

Missa inte heller dessa roliga filmklipp där unga fackliga spånat på temat att det inte är LAS som gör att unga inte får jobb, särskilt denna är väldigt rolig.

Läs även fler intressanta blogginlägg om , , , , , , , , , , , ,

Därför röstar jag S – och kryssar Anna Hedh!

3 06 2009

På söndag gäller det! Då är det dags att besluta vilka som ska styra EU de kommande fem åren. Självklart handlar valet om rött eller blått. Vill vi ha ett rött EU där människan sätts före marknaden eller ett blått där fri rörlighet för kapital och tjänster är det som styr och där högern försöker slå sönder den svenska modellen med fackföreningar och kollektivavtal för att istället skapa lönekonkurrens?

Men valet handlar också om hur EU ska utvecklas i framtiden. Ska EU fortsätta vägen mot en superstat där byråkrater i Bryssel är de som styr eller ska vi istället ha ett samarbete mellan stater där makten ligger så nära folket som möjligt? Själv tycker jag att det senare är att föredra.  

En annan enormt viktig fråga för mig som socialdemokrat och facklig är frågan om den svenska modellen. Det vill säga att vi ska kunna värna våra kollektivavtal och fackliga rättigheter mot högern i EU som försöker rasera detta, ivrigt påhejade av moderaterna och Svenskt Näringsliv och därför har jag redan satt mitt kryss på den socialdemokratiska EU-kritikern Anna Hedh, den enda av de 217 socialdemokraterna i EU-parlamentet som röstat nej till Lissabonfördraget. Jag  är inte ensam om att kryssa Anna. Tidigare har balnd andra Roland Lundgren, Fredrik Jansson och Heléne Björklund uttalat sitt stöd för Anna. Dessutom kryssar både Margareta Winberg, Lars Lindgren och Maj-Britt Theorin Anna. Peter Gustavsson som var kampanjledare för Annas kampanj i förra valet 2004 skriver idag på sin blogg om varför han kryssar Anna. 

– Jag vill att Anna ska bli omvald för att jag är övertygad om att hon behövs i den socialdemokratiska gruppen nere i Bryssel. Hon behövs därför hon har stått för en balanserad hållning under de gångna fem åren, och därför att jag vet att hon kommer att kunna arbeta ännu bättre med en annorlunda sammansättning på gruppen där hon accepteras fullt ut för vem hon är och vad hon står för, skriver han.

Missa inte heller varför Peter Andersson, Claes Krantz, Johan Westerholm, Alliansfritt Sverige, Anna Vikström och Johanna Graf väljer att lägga sina röster på socialdemokraterna.

Läs fler bloggares intressanta inlägg om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dessutom känns det bra att socialdemokraterna ökar i den senaste opinionsundersökningen, läs här!

Ska Ohly få vara med?

11 10 2008

Redan tidigare i somras skrev jag om det olyckliga i att Mona Sahlin endast vill samarbeta med Miljöpartiet. Ett parti som är svåra att lita på när det kommer till viktiga fackliga frågor så som att heltid ska vara en rättighet, att lagen om anställningsskydd ska gälla på alla företag samt i strävan efter att minska antalet anställningsformer och göra dem säkrare för de anställda.

Efter att Mona Sahlin i onsdags gick ut tillsammans med Peter Eriksson och Maria Wetterstrand om att partierna nu fördjupar sitt samarbete och siktar på att bilda regerimg tillsammans om man vinner valet 2010 har kritiken från medlemmar och förtroendevalda inom Socialdemokraterna och inom fackföreningsrörelsen varit hård. Handelsanställdas förbunds Stockholmsavdelning skrev i veckan följande i ett pressmeddelande med rubriken ”Är detta början till slutet på facklig-politisk samverkan:

Vi har alltid arbetat för facklig-politisk samverkan med socialdemokraterna, alltid med våra medlemmars bästa framför ögonen.

Nu har Mona Sahlin gått ut och förklarat att socialdemokraterna enbart ska samarbeta med miljöpartiet inför det kommande valet för att de gemensamt ska kunna bilda regering vid en valseger 2010. Vänsterpartiet, som alltid stått oss närmare politiskt, utesluts. Det beslutet har partiledningen tagit utan att ha förankrat det hos medlemmarna.
       
Socialdemokraterna tar i och med detta samarbete med Miljöpartiet ett stort kliv åt höger och ett mycket långt kliv från vår fackliga vardag och verklighet. Miljöpartiet har i flera avseenden visat att de inte står på fackföreningarnas sida. Undantag i turordningsreglerna för småföretag är ett exempel på förslag från Miljöpartiet som resulterat i lagändringar.

Vi finner detta beslut oacceptabelt. Socialdemokraterna har varit ett parti som förespråkar allas rätt till lika möjligheter i samhället. Ett parti som stått tydligt till vänster om den politiska mittlinjen. Som tydligt och ärligt ställt upp på löntagarnas sida.

Nu har Sahlin markerat en tydlig anpassning till en politisk mittkurs. Det är en klar ideologisk omsvängning. Varför denna kursändring? Som dessutom kommer nu, i tider då opinionsmätningar visar att svenska folket redan är trötta på moderaternas högerstyrning.

En så viktig fråga som den om vilka partier socialdemokraterna ska samarbeta med och regera ihop med vid en valseger 2010 måste förankras i partiorganisationen och i de fackliga leden.

Detta beslut bådar inte gott för det facklig-politiska samarbetet framöver. För oss är det en självklarhet att alla tre oppositionspartierna samverkar för en valseger 2010.

– Hur ska vi nu kunna mobilisera våra medlemmar i det kommande valarbetet? De har mycket lite förtroende till miljöpartiets fackliga inställning. Att Sahlin dessutom går emot LO-kongressens beslut och att den socialdemokratiska riksdagsgruppen avser att rösta för Lissabonfördraget utan att avvakta resultatet från Strååtutredningen gör att det facklig-politiska samarbetet svajar än mer, säger Maria Bosdotter, ordförande i Handels avdelning 20.

– Det är istället dags att socialdemokraterna tar ett tydligare steg åt vänster och att man öppnar upp för samarbete också med vänsterpartiet.

Efter detta och andra krav har nu Mona Sahlin tagit sitt förnuft till fånga, enligt Aftonbladet. Jag hoppas verkligen att detta stämmer och att Mona förstår det som Maria Bosdotter utrycker i ovanstående pressmeddelande, det vill säga att det annars kan bli svårt att få med fackliga kamrater i den kommande valrörelsen. Ett hållbart samarbetsalternativ för oss socialdemokrater måste innehålla både miljöpartiet och vänsterpartiet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Sluta mobba vänsterpartiet!

22 07 2008


I Almedalen bekräftade Mona Sahlin och Maria Wetterstrand att det pågår samtal om ett regeringssamarbete och att man antagligen kommer att presentera ett röd-grönt alternativ i höst. Det är dock osäkert om vänsterpartiet kommer att få vara med. Lars Ohly var Almedalens mobboffer och fick varken vara med i s och mp:s gemensamma utspel om att stoppa FRA-lagen eller DN-debattartikeln samma vecka om att man vägrar samarbeta med sverigedemokraterna.

Att mobba ut vänsterpartiet är fel väg att gå för Mona Sahlin. Många s-väljare, särskilt de med facklig bakgrund litar mer på vänsterpartiet än ett miljöparti som ofta röstat med borgarna i frågor gällande arbetsrätt och förhållandet för arbetare. Exempel på detta är s motion om antalet anställningsformer samt förslaget om att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet som s lanserade under förra mandatperioden. Dessutom röstade man mp tillsammans med borgarna fram undantagsreglerna i LAS för företag med färre än tio anställda, ett förslag som gör att dessa företagare kan säga upp vem de vill utan att behöva följa turordningslistan. Mp har också flera gånger hävdat att de lika gärna kan samarbeta med borgarna som med socialdemokraterna, något som de också förhandlade om efter valet 2002.

Nej, låt vänsterpartiet vara med Mona! De ligger närmare oss i många frågor än vad miljöpartiet gör. En annan fråga där mp och s ligger långt ifrån varandra är frågan om friskolor. Medan s för en restriktiv politik är mp en ivrig påhejare av fler friskolor. Ett vänsteralternativ utan vänsterpartiet kommer att ge ett oerhört rösttapp för s, speciellt bland traditionella socialdemokrater. Visst ska miljöpartiet få vara med och leka, men som en part i en treenighet, inte som ensam koalitionspartner med sikte på allt för många ministerposter i relation till sin storlek (5,24 % i senaste valet).