Att vara kristen och vänster…!

1 10 2008Många förknippar kristendomen med konservativa högerkrafter. När man säger att man är kristen tänker många att man är en sån där som inte gillar kvinnliga präster, att man är emot aborter och att man absolut inte gillar homosexuella. Själv är jag kristen och vänster och det är jag inte ensam om. I Broderskapsrörelsen, Sveriges kristna socialdemokrater, där jag arbetar, är vi 3200 medlemmar som anser att man inte behöver vara konservativ och höger bara för att man är kristen. Istället anser vi att det är det kristna kärleksbudskapet som är en av de viktigaste delarna av vår religion, kärleken till alla våra medmänniskor. Vi anser också att religion kan användas som en radikal kraft för att förändra världen och skapa ett bättre samhälle.

Just nu skriver vi på ett manifest för den kristna vänstern, ett första utkast presenterades idag på SvD Brännpunkt. Här lyfter vi fram viktiga frågor för hur vi i den kristna vänstern ska fungera som en motkraft till den kristna högern. En kristen höger, till mångt och mycket personifierad i Kristdemokraterna, som exkluderar och gör skillnad på människor och som driver en ta-dig-i-kragen politik som inte gynnar någon.

För mig är kristendomen en vacker religion som grundar sig på alla människors lika värde. Den är också vad vi gör den till. Låt oss se till att nästa gång någon säger att de är kristna så kommer folk att tänka ”Det är en fredsälskande, öppen, inkluderande person som tycker att all kärlek är vacker kärlek och som vill motverka islamofobi.” Tillsammans kan vi förändra världen….

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Annonser

Åtgärder

Information

22 responses

1 10 2008
Lars Flemström

Det finns ingen ”högerkristendom” och ingen ”vänsterkristendom”. Däremot kan deras kristna tro vara en drivkraft för människor att arbeta politiskt i de partier som de av olika orsaker tillhör. På det sättet kan det förstås finnas en ”kristen höger” och en ”kristen vänster”. Men rimligtvis bör det vara samma tro, som p.g.a. olika politiska referenser (tradition, erfarenhet, social bakgrund, m.m.) leder till olika slutsatser om hur samhället ska styras.

Det finns två ”diken” som man kan köra ner i. Det ena diket är att man politiserar religionen, så att t.ex. alla kristna socialdemokrater tror på exakt samma dogner, medan t.ex. alla kristna moderater tror på exakt samma dogmer.

Det andra diket är att man gudomliggör politiken, så att man är mer tolerant mot politiska motståndare som har samma religiösa tro som man själv.

Nu vill jag bestämt påstå att alltför många kristna socialdemokrater har kört ner i det förstnämnda diket, då man stämplar rent teologiska åsiskter (t.ex. vad som är synd) som ”höger”. Jag menar att det borde vara fritt fram även för socialdemokrater att ha olika åsiskter (tro) i teologiska frågor. Kan man acceptera partikamrater som tillhör andra religioner (t.ex. islam) så borde man väl också acceptera olika riktningar inom kristenhet?

Jag tillhör själv Svenska kyrkan, är inte medlem i SAP men hoppas på en STOR socialdemokratisk valseger, och är teologiskt ”konservativ”, med åsikter som ligger nära katolicismen. Se aktuellt inlägg från mig på http://www.katolsktfonster.se/forum i debatten ”Svartvita republikaner” .

1 10 2008
Bo Widegren

Den där webbplatsen Katolskt fönster visade sig ju vara en riktigt inpyrd inrättning i vart fall om man där sökte på homosexuella.
Vad du Daniel skriver tycker jag låter fint. Egentligen är det ju inte så konstigt eftersom de kristna före kyrkornas maktambitioner levde med vänsterns ursprungliga tankar att kakan skulle delas mer rättvist. Och när det gäller manifestet så är det ett välkommet bidrag till att få upp ögonen på många religiösa. Själv gick jag ur kyrkan när jag på nära håll såg kyrkoherden i en församling och kretsen till honom skriva hatbrev mot en kvinnlig efterträdare till kyrkoherdeposten. Det här ville jag bara inte vara med om. Så min inställning har varit att jag får väl skaffa en direktlinje om nu kyrkans växel är så behäftad med mänskliga brister. Sedan har jag upptäckt min homosexualitet och då fanns ju länge ingen som helst anledning att ompröva beslutet. Det är ju ren hädelse att inskränka Guds allomfattande kärlek bara till heterosexuella. Och barnsligheten i argumentationen framstår ju bara än mer tydlig när man försöker slå mig i huvet med bibelns olika utvalda ställen från en sedan länge svunnen tid. Inte ens katolska kyrkan stenar ju otrogna äktenskapspartners utan då får man väl gå till vetvillingarna i Iran som också hänger homosexuella i Kärlekens namn!!

1 10 2008
Eva Hedesand Lundqvist

Lars,
jag är fullständigt övertygad om att det finns en vänsterpolitik för kyrkan och en högerpolitik för kyrkan.

Inom Kristna Socialdemokrater, Broderskap finns det människor som tillhör olika grenar inom kyrkorna. Själv tillhör jag svenska kyrkan och är förtroendevald inom svenska kyrkan. Det finns inom vår rörelse människor som tillhör de svenska frikyrkorna, svenska kyrkan, som är katoliker, som tillhör den anglikanska kyrkan, som är judar, som är ateister och som tillhör också andra kyrkor.

Du är välkommen i vår rörelse ifall Du är intresserad? Gå gärna in på http://www.broderskap.se och läs vad vi står för.

Eva i Luleå

1 10 2008
Lars Flemström

Bo Widegren
Katolska kyrkan stenar inte heterosexuella äktenskapsbrytare, men kräver att både ogifta och skiljda heterosar ska leva i celibat. Ej heller homosexuella stenas.

Eva Hedesand Lundqvist
Det finns säkert en vänsterpolitik FÖR kyrkan och en högerpolitik FÖR kyrkan, men budskapet är detsamma. Gud har inte givit olika budskap till olika partier, utan det är vi som har olikfärgade glasögon.

Dessutom är det ju så, att olika politiska ideologier anvisar olika vägar, även när man har samma mål. Jag gissar att både socialdemokrater och moderater vill ha ett stabilt penningvärde, exempelvis, men metoderna?

Det handlar nu inte bara om de gamla grenarna av kristenheten, d.v.s katoliker, ortodoxa, svenskyrkliga och frikyrkliga, utan även att det INOM dessa finns medlemmar med en traditionell tro och medlemmar med en modern tro. Och då menar jag att det finns en onödig klasskampsretorik mot oss med en traditionell tro.

Högst väsentliga är bibelorden ”Giv kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör” samt ”Överheten bär icke svärdet förgäves” men även ”Man skall lyda Gud mer än människor”. Detta har utvecklats redan hos Augustinus och Tomas av Aquino, men även hos Luther, så att kyrkan och staten har olika uppgifter, och att det därmed också är skillnad mellan religion och politik.

Därför anser jag det fel att stämpla en traditionell kristen tro, som högerkristendom, men det är även fel om kyrkan försöker detaljstyra sina medlemmar politiskt, t ex hur de ska rösta eller hur kristna politiker ska agera, vilka politiska avvägningar de ska göra.

Ett politiskt parti bör, enligt min mening, acceptera abortmotståndare som medlemmar, men vid utövandet av politiska uppdrag ska de förstås följa partilinjen eller kvitta ut sig.

1 10 2008
Eva Hedesand Lundqvist

Framförallt skall Ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. (1 petrus 4:8)

Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede….(Jakobsbrevt 1:19-20)

Jag anser att det är viktigt att följa sin tro och omsätta Bibelns texter till dagens samhälle. I detta ingår att också se omvärlden och se människorna. Inget är större än kärleken. Kärleken finns i solidariteten, i jämlikheten och broderskap/systerskap, friheten.

Alla har rätt att vara människor och vi skall se människan. Att vara förtroendevald i kyrkan innebär att se människan i kyrkan.

Likväl så finns det människor som inte ser sin nästa och som inte ser sina medmänniskor. Det vill vi i den kristna vänstern göra.

Döm ingen innan Du har hört den andra.

2 10 2008
LeoB

Lars F:

Just detta att man utifrån en kristen tro kan komma att arbeta för olika politiska lösningar diskuteras i boken Ulf Bjereld & Douglas Brommesson: Politik och kristen tro: Två berättelser.

Jag har läst utdrag ur den och fann den högst sympatisk.

2 10 2008
Lars Flemström

Tack för de fina orden! Det var nog lite oförsiktigt av mig att skriva om just abortfrågan, eftersom jag tillhör den delen av mänskligheten som aldrig personligen har behövt ställas inför det valet. Men att man inte ska döma innan man har hört den andra, måste ju även gälla kristna med en traditionell tro. Alla religioner har förbud (sådant som man inte får göra) och påbud (sådant som man ska göra). Men kristendomen har också förlåtelse.

Men jag ville fokusera på skillnaden mellan religion och politik. Religiösa regler kan vara allmänmänskliga (t ex Du skall icke stjäla), och kan då upphöjas till statliga lagar som gäller även för icke-troende. Andra religiösa regler kan vara samfundsspecifika, och efterlevnaden är då ett frivilligt åtagande för de troende själva.

Om man vill upphöja det religiösa budet till en lag, som ska gälla för alla i samhället övergår frågan från att vara enbart teologisk till att vara även politisk, och ska då bedömas politiskt: Är detta verkligen något som alla bör påtvingas?

När vi hade både kungligt envälde och statskyrka var det en närmast hädisk tanke att kyrkans normer och statens lagar kunde skilja sig åt. Ska vi då på nytt göra en variant av kristendomen till en statsreligion? Ska en viss teologisk riktning ha statens skydd mot andra teologiska riktningar?

Om ”kristen vänster” är detsamma som viss uppsättning teologiska åsikter, vänder jag mig mot det. Om ”kristen vänster” är kristna som har en viss uppsättning politiska åsikter, accepterar jag det. Om du känner dig manad av din religiösa övertygelse att arbeta politiskt i SAP, accepterar jag det också. Men Bibeln är ingen detaljerad politisk handbok. I politiken samarbetar du med partikamrater med annan tro, eller ingen tro alls.

2 10 2008
Lars Flemström

Tack, Leo
Eftersom de kristna sociademokraterna som exemepl på ”kristen höger” nämnde Claphaminstitutet surfade jag in på deras webbplats. Där framgick att man hade fått kritik från den kristdemokratiska politikern Josef Bengtsson, som menar att ett kristet samhällsengagemang känns igen på en blandning av höger- och vänsterståndpunkter. Bengtsson menar att Claphaminstitutet visar en rädsla för att uppfattas som socialistiskt – men inte någon motsvarande rädsla för att uppfattas som borgerligt.

Claphamninstitutet går i svaromål genom att definiera sig självt som ”center-höger” och skriver att ”Nya frontlinjer ritas upp inom svensk politik när den kristna borgerligheten mobiliserar och startar tankesmedja på samma gång som den kristna vänstern samlas till motangrepp”.

Claphaminstitutet försöker alltså att göra kristendomen och kyrkan till ett slagfält för politiska drabbningar. Jag menar då att det är fel av ”den kristna vänstern” att rycka in i kyrkan i full rustning, utan i stället ska man plocka ut claphamisterna ur kyrkan och ställa dem i den politiska skamvrån. Kyrkan ska vara en plats för gemensam tro mellan de politiska drabbningarna utanför kyrkan. För det är, som Leo skriver, att man kan arbeta för olika politiska lösningar utifrån en kristen tro.

Claphamninstitutet verkar närmast vara en personlig plattform för förre kd-riksdagsmannen Tuve Skånberg, som har ställts ut i kylan av ateisterna i kd-toppen, att göra come-back i partiet. Dessutom är institutet ett forum för akademisk titelsjuka. Med ”den kristna borgerligheten” menas tydligen inte bara borgerlig partitillhärighet utan även borgerlig socialgruppstillhörighet. Arbetare göre sig ej besvär! Nej, ställ claphamisterna i skamvrån!

2 10 2008
Fredrik Olsson

Det är väl snarare det faktum att man är religiös överhuvudtaget som jag tycker är intressant att ifrågasätta, och då INTE att man får vara det utan varför man är det.
Det vore interssant framförallt för Lars som på allvar vill låta religionen styra ett helt samhälles lagar o levende.
Där har gränsen gått för länge sedan för mig, att folk i sin privata sfär får gå omkring i tramsiga kläder eller hålla på med rökelser och timslånga cermonier för att tillbe en Gud eller vad det nu är som finns omskriven i en bok som likagärna kunde vara Sagan Om Ringen gör mig inget, MEN när människor förtrycks i religionens namn oavsett om det är flickor som tvingas på en man dom inte vill ha eller kvinnor som vägras abort, då ska gränsen dras.

Religion SKA INTE styra ett samhälle

2 10 2008
Claeskrantz.se : Kristen Vänster

[…] Jag misstänker att det är många som förknippar kristendom med konservatism. Något som knappast stämmer med verkligheten. I alla fall i den moderna svenska kyrkan. Värt att läsa i sin helhet nedan. […]

2 10 2008
Lars Flemström

Fredrik Olsson
Har jag skrivit att jag vill att religionen ska ”styra ett helt samhälles lagar o levende”? Var har jag skrivit det? Använder någon annan mitt namn? Är det inte så att du placerar mig i ett fack, och sedan har du grumliga föreställningar om vad människor i det facket tycker, och så tror du att jag tycker så?

Jag tror att jag har fört in en del resonemang som är främmande för dig, och då ”övertolkar” du.

2 10 2008
Fredrik Olsson

Lars
Nä ,men vad bra då, då är vi överens, Kyrkan är ett ställe för privat utövande av olika föreställningar i allmänt tal kallat religion, du anser som jag att äktenskapet inte är kyrkans ansvar eller att bestämma över samt att abort är en frihet för lagstiftarna inte någon religion att bestämma över.
Jag TYCKER att åtminstone svenska kyrkan borde ha både kvinnliga och homosexuella präster, nu är jag ju inte medlem i denna förening och kan därför inte göra så mycket mer än tycka FÖRUTOM om , och det anser jag, kyrkan kan antas bryta mot lagar som reglerar jämställdhet och diskriminering.

Sen, när du så snällt skriver att du ”fört in resonemang” som jag inte begriper, kan du i så fall utveckla det!

2 10 2008
Lars Flemström

Fredrik
Har skrivit ganska mycket nu på båda de bloggar hos s-bloggar som handlar om ”kristen vänstere”, och vet inte vad bloggägarna tycker. Jag har lagt ut en del i detta ämne på min egen blogg (kommer du till genom att klicka på namnet). Men i korthet nu: Med stöd av vissa bibelcitat kan man hävda att kyrkan och staten har olika uppgifter, och att staten har mandat att stifta lagar, och att politiker gör sina egna bedömningar, som också måste ta hänsyn till dem, som inte delar kyrkans tro.

2 10 2008
Eva Hedesand Lundqvist

Bibeln berättar levnadsöden och om människors personlighet samt läroteser.
Bibeln berättar och ger oss regler för hur vi skall leva i vardag och fest eller försöka leva. I Ordspråksboken finns många levnadsregler.

Det mesta är inte gammelmodigt utan också applicerbart på vårt samhälle.

3 10 2008
Fredrik Olsson

Jo tack Bibeln berättar mycket men inget som ett samhälle ska styras efter, jag tar några citat på engelska ur TV serien Vita Huset, där presidenten citerar bibeln för att visa på vad som också står:
”Exodus 35:2
”On six days work may be done, but the seventh day shall be sacred to you as the sabbath of complete rest to the LORD. Anyone who does work on that day shall be put to death.”
”Exodus 21:7
”When a man sells his daughter as a slave, she shall not go free as male slaves do.””
gammalmodigt var ordet.

Ännu intressantare är följande statistik som tydligt visar vad religion gör med ett samhälle:

”I FN:s Human Development Report 2004 listas 177 länder enligt ett Human Development Index. Skalan mäter livslängd, inkomst per capita, skriv- och läskunnighet, utbildningsgrad, barnadödlighet med mera, och rankar länderna efter dessa variabler.
……..
Men det intressanta här är, att de länder som ligger på de tjugofem första platserna på FN:s Human Development Index, också är de nationer som har högst andel ateistisk befolkning i världen, med två undantag, Irland och USA.
De länder som hamnar på de femtio sista platserna på listan, har ett mycket lågt antal ateistiska medborgare. I länder som Indonesien, Bangladesh, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, Nepal, Laos, Afghanistan, Pakistan och Filipinerna är det mindre än 1% av befolkningen som inte tror på gud.
……..
En uppenbar slutsats av ovanstående statistik är att ateism och sekularism inte resulterar i civilisationens förfall, omoral, lidande och ”sjuka” samhällen. Motsatsen styrks snarare av denna statistik. Vidare är inte religion den enkla och enda vägen till det rättfärdiga samhället, som så ofta framhålls av fundamentalister. Detta är viktigt att framhålla, som motvikt till de övertygelser som ofta presenteras av aktiva troende.

Gudstro kan säkert vara en tröst för den enskilt troende individen, men på samhällsnivå är ateismen betydligt mer hälsosam

Citat från http://sturmark.blogsome.com/ som sin tur hämtar fakta från FN.

Religion är privat, ska vara privat och ALDRIG någonsin vara vägledande för ett modernt samhälle

3 10 2008
Slåfie

Jag har bara så svårt att förstå hur man kan vara kristen över huvud taget. Hur kan man lita på en bok som skrevs om just för att passa massan? Bibeln är väl en produkt som skapades väldigt länge efter Jesus död och som bestod av tusentals sidor innan gubbar (ja, gubbar) satte sig ned och bestämde sig för vad som skulle ingå i denna BIBEL. Jag vill inte verka negativ mot din tro, men om någon satte sig ned i dag och skrev en Snibel (ja, liknelsen med ordet bibel är stort) väntade flera hundra år, mördade folk som inte ville ha den och tvingade på denna ”religion” på miljontals människor…så ja..då kanske denna Snibel skulle vara det nya svarta om en så där 500 år (om nu jorden finns då). Bli inte arg, men är inte religion något naivt?

3 10 2008
Slåfie

Ett litet tillägg: Bara för att man skriver en bok behöver ju inte detta vara exakt sanning…varför kan inte bibeln vara en propagandaprodukt?

3 10 2008
Lars Flemström

Eva,
det var glädjerikt att läsa ditt senaste inlägg. Om Gud finns, måste han ju ha meddelat sig på något sätt (Hur kan vi annars veta att han finns?), och kan ju då ha givit en del föreskrifter. Och det mesta är applicerbart på vårt samhälle, som du skriver.

Fredrik,
och hur var det nu med hönan och ägget?

Slåfie,
Bibeln skrevs inte ”väldigt länge efter Jesus död”. Gamla Testamentet skrevs innan han föddes och Nya Testamentet huvudsaken under tiden 45 – 65 e Kr. Beslut om exakt vilka böcker som skulle ingå i Bibeln togs under följande århundraden. Detta kallas ”kanonisering”. Kyrkans tradition berättar hur Nya Testamentet tillkom, och dateringen enligt denna tradition bekräftas genom nya fynd fragment av texter ur NT från första århundradet.

Fredrik,
även kristna är samhällsmedborgare, och har rätt att påverka samhället, genom politiskt engagemang såväl inom den politiska vänstern som inom de borgerliga partierna.

5 10 2008
Einar Selbyg

Om Gud, tro, teologi, religion, Bibel och politik.

Jag har följt inläggen och vill inte så mycket refutera men istället komma med aspekter som kan belysa spörsmålen till tydlighet.

Om Gud; tanken på det gudomliga har genom mänskligheten fått människor i alla åldrar, kulturer och kön att tänka på det som är större än individen själv. Det har varit en viktig del av individens förståelse av sig själv, vare sig det handlar om en gud skapat av människor eller Gud som skapat människan.

Om tro; det är inte ovanligt att den uppfattning man sedan har om det gudomliga kan tyckas vara tro, men tro har en mycket djupare och starkare innebörd. Tro är den grund man står på i livet. Efter att Job hade gått genom vad han hade fruktat och Gud hade återupprättat honom, så utbrast han: ”Förut hade jag bara hört ryktet om Dig, men nu har mina ögon sätt Dig” Job 42:5. Tro är med ögonen som man ser det gudomliga. Tro är också en tillit och förtröstan på Gud. Det speciella med tro är att den är helt personlig given av Gud och är därför helig och ren. Tron bygger på individens egna erfarenheter av det gudomliga.

Om teologi; många känner för att systematisera sin tro, sätta ord på den och definiera vad man ser när man ser Gud och det man faktiskt litar på. Det är det som är teologi, därför är inte teologin i sig helig och ren på samma sätt som tron, därför skiljer den sig från person till person. Teologin bygger på individens tankar och förstålelser om och av sin tro.

Om religion; när man sätter sin tro i praxis, när man går på det som man har tillit till, när man förlitar sig på det man har sätt så blir det ett uttryck, det är det som är religionen. Dvs religion är mycket mera än en etikett som kristendom, islam, hinduismen. Om tron är helig, så är teologin förståndig, religionen det praktiska uttrycket. Religionen är tron genom teologin i praxis, den vägen man vandrar.

Om Bibel; genom många århundraden så har människor suttit ned och skrivit båda vad de själv har sätt av Gud och litat på Honom om. Deras tro har varit olika, deras teologi har varit olika, deras religion har varit olika. Bibeln är förståelsen av deras tro, teologi och religion, det är en samling av deras berättelser, deras uppfattning, deras ord och deras handlingar, namnet Bibeln syftar på en boksamling.

Om politik; när en som besitter tro lever ut sin syn och handlar på sin tillit så kan man inte särställa det från individen. När det görs i det vardagliga livet så tycker nog de flesta att det är accepterat utifrån principen om religionsfrihet. Men när man gör det i det politiska livet så blir det inte alltid accepterat. Det är lätt ambivalens i problematiken pga. att den tron man besitter är högst verklig och därför bör kunna låta sin tro, teologi och religion få påverka i ett demokratiskt samhälle genom politiken. Motsatsen får sin styrka från att pga. tron är högst personlig kan man inte tvinga sin syn på andra, de måste själv få det mötet med Gud. Men politik i sig handlar inte om att föra tron på andra, istället låta sina åsikter och sitt samvete få utryck i det politiska livet.

Einar Selbyg (teol. kand.)

14 10 2008
Nisse Lindblom

Jag tror ibland Broderskap skulle kunna vara en rörelse som driver politiken till vänster. Det finns en väldig kraft i kristendomen och den kraften bygger på solidariet. Det är ju ingen slump att det är kristna organisationer som är ute i världen för att hjälpa människor mot fattigdom och svält.

13 05 2009
Kristen flumvänster – smygig hårdhöger « Kristen Vänster

[…] också med i arbetsgruppen), Hooman Anvari jämför kristen vänster med islamdemokrati, Trotten, Daniel Carlstedt, Claes Krantz och Anna Ardin är också positiva, Pelle Poluha del 1 och Pelle Poluha del 2 gör en […]

4 08 2009
Kontroversiellt manifestet för kristen vänster är nu klubbat och klart! « Kristen Vänster

[…] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (radio), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: