Dags för könsneutralt äktenskap

21 07 2008

 

I en rapport om hbt-personers rättigheter i 44 länder i Europa som sammanställts av Bengt Held, aktiv i Amnestys hbt-grupp i Malmö som DN skriver om idag är katolska Spanien det land som har de hbt-vänligaste lagarna. Anledningen till att vi i Sverige kommer först på delad andraplats är att vi ännu inte har någon könsneutral äktenskapslagstiftning, något som hittills stoppats av kristdemokraterna. Sämst rättigheter har hbt-personer i diktaturen Vitryssland. Där förekommer både förföljelse och trakasserier.

Bengt Held har också sammanställt hur de svenska partierna ställer sig i hbt-frågor och konstaterar att kristdemokraterna och sverigedemokraterna står nära varandra och sticker ut från de övriga partierna när det gäller inställningen till både nya och redan införda reformer av hbt-lagstiftningen.  Förutom nej till en könsneutral äktenskapslag vill båda exempelvis fortfarande avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att insemineras vid kliniker. De har heller inte ändrat inställning sedan förra året i någon av de frågor som rapporten tar upp. I denna undersökning kan man vara stolt som socialdemokrat, partiet är för könsneutrala äktenskap och att män som har sex med män ska få bli blodgivare. Däremot har vi självklart fortfarande en del saker att ta ställning för, bland annat kring om transsexuella som byter kön ska kunna spara celler för att kunna bli biologiska föräldrar i framtiden. (uppdaterat: socialdemokraterna har sagt ja till reformen enligt Bengt Held, för att se vilka 5 viktiga hbt-reformer socialdemokraterna inte sagt ja till ännu se Bengt Helds kommentar på detta blogginlägg)

Vi är på rätt väg och ett mål måste självklart vara att överta förstaplatsen från Spanien genom att låta alla som vill få gifta sig i kyrkan. Kravet på kyrkan ska självklart vara att de för att få ha kvar rätten att viga folk måste viga alla som vill bli vigda.

Annonser

Åtgärder

Information

28 responses

21 07 2008
Tobias Lindgren

Vilken tur att det åtminstone finns två normala partier i detta genomkommunistiska samhälle.

21 07 2008
Nineve

viga alla som vill bli vigda? Alla? Så homo och hetro par är de enda människorna som finns? Varför ska inte fotbollsföreningen tvingas att också inrätta cermonier? De är ingen cermoniorganisation och inte kyrkan heller.

21 07 2008
Daniel Carlstedt

Tobias: Vilka partier är det du menar är normala? Jag gissar på att du menar sverigedemokraterna och kd. Visst kan jag hålla med om att kd är ”ett normalt parti” som innehar väldigt konservativa åsikter till exempel om att homosexuella inte ska ha rätt att adoptera barn samt att vigsel i kyrkan endast ska vara för heterosexuella. Däremot kan jag inte hålla med om att sverigedemokraterna skulle vara ett vanligt parti. De är snarare ett genomrasistiskt missnöjesparti som försöker gömma sig bakom fina ord men som egentligen inte ställer upp på tanken om alla människors lika värde och liknande demokratiska principer.

21 07 2008
Daniel Carlstedt

Nineve: Självklart menar jag att kyrkan inte ska vara tillåtna att diskriminera människor på grund av vem de blir kära i eller vem de delar säng med. Jag tycker att det verkar konstigt att kyrkan ska äga äktenskapet om de förnekar vissa människor att ta del av det. Idag kan homosexuella få ha sin ceremoni i kyrkan om prästen ställer upp på det, men de blir inte vigda utan bara ”registrerade”.

21 07 2008
Roger Svensson

Varför skall bara kyrkan tvingas viga folk? Skall inte t.ex. moskéer tvingas viga bögar och lesbiska också?

21 07 2008
Tobias Lindgren

”genomrasistiskt”

Så kulturnationalism och en öppen svenskhet som bygger på kultur och inte etnicitet är samma sak som ”rasism” i din värld, eller?

”missnöjesparti”

I princip alla partier grundas på grund av ett missnöje med något. Det främsta exemplet i Sverige är väl socialdemokraterna. I valet 2006 var moderaterna i hög grad ett missnöjesparti för trötta socialdemokrater. Vad är problemet?

”alla människors lika värde och liknande demokratiska principer”

Jodå, Sverigedemokraterna anser att alla människor är lika mycket värda – även svenskar. Vad det är för andra demokratiska principer som du åsyftar vill jag gärna veta.

21 07 2008
Bengt Held

Hej Daniel!

Tack för att du länkar till artikeln i DN om mina rapporter.

Jag vill dock säga att socialdemokraterna har sagt ja till att transsexuella ska kunna spara könsceller för att efter operationen bli föräldrar. Det gjorde partiet redan våren 2007. Det är därför DN inte hade med s bland de som bytt åsikt senaste året om den reformen. Men infon är otydlig i DN-artikeln det kan jag var enig med dig om.

Jag ger partierna poäng för vad de tycker om 16 olika HBT-reformer. 2p för varje ”ja” till en HBT-reform, 1p för varje ”möjligen” och 0p för varje ”nej”.

Partierna får då följande poäng

Centern 32p
Folkpartiet 32p
Vänsterpartiet 32p
Miljöpartiet 32p
Socialdemokraterna 27p
Moderaterna 22p
Kristdemokraterna 15p
Sverigedemokraterna 13p

Socialdemokraterna har sagt ja till 11 reformer. Här är information om de 5 reformer som s ännu inte sagt ja till utan där partiet säger ”möjligen” idag. Där kan du ju lobba inom partiet för att s ska säga ja.

Jag lämnar info om de 5 HBT-reformer s ännu inte sagt ja till.

Bengt Held

Socialdemokraterna har ännu inte sagt ja till följande fem viktiga HBT-reformer. Partiets åsikt är idag möjligen om de reformerna.

1. Tillåt alla transpersoner att fritt byta namn även till namn som är ”typiskt för det motsatta könet”.

Fakta: Idag kan transpersoner byta namn först sent i könsbytesprocessen vilket många av dem menar är ett problem. Namnlagen är från 1982. Vem som helst kan byta till ett namn som är tillåtet för båda könen t.ex. Kim. Men en transperson som inte vill operera sig kan inte byta till namn som är könsspecifikt och ”typiskt för det motsatta könet”. Redan 2001 beslutade en enig riksdag om en översyn av namnlagen. Den borgerliga regeringen har sagt att den planerar starta utredningen av namnlagen 2008. I Norge kan alla transpersoner (transsexuella, transvestier etc) byta även till namn som är ”typiskt för det motsatta könet”.

Ansvarigt utskott i riksdagen: Civilutskottet.

2. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen 2 kapitlet)

Fakta: Sverige införde ett förbud mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet i regeringsformen 1977. Det betyder att domstolar kan ogiltigförklara lagar och myndighetsbeslut som diskriminerar p.g.a. kön och etnicitet. Utredningen ”Homosexuellas situation i Sverige” föreslog 1984 ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Majoriteten i riksdagen sa dock inte ja till det.

Grundlagsutredningen som ska lämna sin rapport i slutet av 2008 har möjlighet att föreslå förändringar av regeringsformen 2 kapitlet. I direktiven till utredningen är det med att de kan föreslå förändringar av diskrimineringsförbudet i regeringsformen om de även föreslår förändringar av lagprövningen. De socialdemokratiska ledamöterna i Grundlagsutredningen är Morgan Johansson, Göran Magnusson, Marita Ulvskog och Lena Hjelm-Wallen.

Riksdagen sa 2002 ja till ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 1 kapitlet men det är bara en s.k. målsättningsparagraf.

Några länder har i konstitutionen infört förbud mot diskriminering pga sexuell läggning, Sydafrika, Portugal, Ecuador, Thailand och Fiji.

Ansvarigt utskott i riksdagen: Konstitutionsutskottet

3. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.

Fakta: Transpersoner har inte idag något skydd mot diskriminering i regeringsformen. Grundlagsutredningen har möjlighet att föreslå ett förbud mot diskriminering pga könsidentitet i regeringsformen 2 kapitlet.

Ansvarigt utskott i riksdagen: Konstitutionsutskottet.

4. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Trots att både nazister och ibland religiösa extremister sprider hatpropaganda mot transpersoner.

Några länder i Europa tex Tyskland, Finland och Luxemburg och fyra delstater i Australien har förbud mot hets mot transpersoner. Regeringen i Storbritannien har sagt att den planerar starta en utredning om att ge transpersoner skydd av landets lag om hets mot folkgrupp.

Ansvarigt utskott i riksdagen: Konstitutionsutskottet.

5. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte mot diskriminering av HBT-personer. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 säger inte heller något om HBT-personers rättigheter.

Vi talar då inte om att FN ska tvinga länder att säga ja till homoäktenskap och homoadoptioner. Det måste länderna själv avgöra. Det en HBT-konvention gör är att berätta att alla länder är skyldiga att respektera att länderna

Tillåter homosexuella relationer. Idag är det ca 70 länder som har förbud mot homosexuella frivilliga relationer för vuxna

Inte har olika åldersgräns för homosexuella och heterosexuella relationer. Vilken åldersgräns ett land ska ha avgör givetvis landet själv men det ska vara lika åldersgräns för homorelationer och heterorelationer

Inte har dödstraff för homosexuella relationer. Idag har några ländert det tex Iran och Saudiarabien. Sedan 1981 har Iran avrättat ca 4 000 personer för att de är homosexuella.

Tillåter HBT-organisationer och rätt att demonstrera

Tillåter HBT-personer att jobba inom vilka yrken som helst. Idag är det
många länder som förbjuder homosexuella att jobba inom försvaret. Några
länder har förbud för homosexuella att jobba inom skolan.

Polis och rättsväsende ska döma de som är ansvariga för hatbrott mot
HBT-personer. Givetvis ska inte polis och rättsväsende förfölja HBT-personer
vilket de gör i många länder.

Etc.

En del menar att FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 berättar att diskriminering av homosexuella är förbjuden. Tyvärr är det inte så. Givetvis gäller förklaringen om mänskliga rättigheter för alla, oavsett om du är homo eller hetero. Men många länder tolkar den som att HBT-rättigheter inte är mänskliga rättigheter.

Ett annat argument mot en HBT-konvention i FN är att det är fel med konventioner om olika grupper och att det är bättre med en konvention. Då kan vi först konstatera att den generella konventionen inte säger något om rättigheter för HBT-personer. Flera andra grupper har konventioner tex förbud mot diskriminering pga kön, etnicitet, funktionshinder etc. Därför är det viktigt även med en HBT-konvention.

Ett tredje argument mot en HBT-konvention är att det kan vara svårt att jobba för en HBT-konvention eftersom många länders regeringar är HBT-fientliga. Men någonstans måste vi ju börja. Och fler och fler länder är nu intresserade av att jobba för HBT-rättigheter. Sverige har ett ansvar.

Ansvarigt utskott i riksdagen: Utrikesutskottet.

21 07 2008
Daniel Carlstedt

Så kulturnationalism och en öppen svenskhet som bygger på kultur och inte etnicitet är samma sak som “rasism” i din värld, eller?

Exakt vad är ”svenskhet” det skulle jag gärna vilja få en förklaring på. Att anse att svenskar är mer värda än andra och att människor som inte passar in i er ”svenskhet” är mindre värda är rasism för mig.

21 07 2008
Bengt Held

Så här skrev nicket Tobias Lindgren på bloggen Webtempel

”Homolobbyn och hbt-maffian slår till än en gång mot den vita, västerländska och värdekonservativa kristenheten”

Varvid jag svarade honom.

”Uttalar du dig för sverigedemokraterna eller bara för dig själv? Har sd börjat med rasteorier och kallar homosexuella för maffia? Eller är det bara du själv som har dåligt omdöme?

Faktum är att det vi kallar västerlandet har de HBT-vänligaste lagarna i världen. Den internetionella kritiken riktas ofta mot länder i Afrika och Mellanöstern.

Så främlingsfientliga homofober som dig har det inte lätt.
🙂

Förresten är du en del av en sd-maffia Tobias?”

Bengt Held

21 07 2008
Roger Svensson

Fick inget svar på min fråga om man skall tvinga även moskéer att viga bögar och lesbiska? Eller smäller religionsfriheten för muslimer högre än för kristna?

22 07 2008
Daniel Carlstedt

Roger: Ledsen att jag inte svarade på ditt inlägg direkt. Självklart hoppas jag att även islam i framtiden kommer att godkänna att viga homosexuella, dock kan det nog vara ett längre steg dit. Det jag hoppas på nu först är att riksdagen ändrar lagstiftningen så att även homosexuella kan ingå äktenskap och inte bara ”registrera partnerskap” och att kyrkan då ska viga även homosexuella par. Det handlar ju inte bara om själva ceremonin utan även om begreppen, idag kan homosexuella inte gifta sig utan bara ”registrera sig”.

Att diskriminera folk på grund av sexuell läggning är olagligt i Sverige och då är det konstigt att kyrkan kan neka någon som vill bli vigd (och är medlem i svenska kyrkan) att vigas bara för att den personen delar säng med någon av samma kön. Håller du inte med?

22 07 2008
Bengt Held

Daniel Carlstedt

Först noterar jag att du inte kommenterar den info jag lämnat till dig om de reformer s ännu inte sagt ja till. Du behöver givetvis inte tacka för informationen men du hade ju kunnat säga något om den.

Sedan skriver du.

”Självklart hoppas jag att även islam i framtiden kommer att godkänna att viga homosexuella, dock kan det nog vara ett längre steg dit.”

Tycker du alltså att vi ska ha olika regler för olika religioner? Då har du ju samma åsikter som sd även om de vill ha en annorlunda diskriminering än dig.

Så här skrev du innan.

”Självklart menar jag att kyrkan inte ska vara tillåtna att diskriminera människor på grund av vem de blir kära i eller vem de delar säng med.”

Du diskuterar som om vi har en kristen kyrka, vi har ju många kristna samfund. En del av dem är homovänliga som Svenska kyrkan, andra är homofientliga som Pingströrelsen och Livets ord.

Ska vi tvinga alla dem att viga samkönade par men inte tvinga muslimska samfund? Det där är verklig diskriminering och dessutom emot religionsfriheten att behandla olika religioner olika. Men så inkonsekvent kan du väl inte vara?

Ge en orsak till att vi ska tillåta muslimer att vägra viga par men inte kristna. Därför att muslimer ofta är mer efterblivna och inte klarar av samma krav som kan ställa på kristna?

Själv är jag för det alternativ som äktenskapsutredningen presenterat, att både samkönade och olikkönade par ska ha rätt att ingå borgerliga äktenskap och att religiösa samfund (kristna, muslimska, judiska etc) ska ha rätt men inte bli tvingade att viga samkönade par eller andra par för den delen. Idag har inte samfunden rätt att juridiskt viga samkönade par även om de själv vill det.

Bengt Held
Som skrivit rapporterna ”EM i HBT-rättigheter” och ”Partiernas HBT-politike 2008”.

22 07 2008
Daniel Carlstedt

Bengt Held: Förlåt att jag inte kommenterat din information om vilka förslag s inte sagt ja till. Ändrade i mitt blogginlägg igår och skrev då i inlägget att den som vill veta vad s ännu inte sagt ja till kan läsa i din kommentar på mitt inlägg.

Jag menar inte att man ska tvinga alla kristna samfund att viga homosexuella par precis som jag på samma sätt menar att vi inte kan tvinga muslimska samfund. Däremot menar jag att vi kan tvinga svenska kyrkan, speciellt som den styrs av politiska partier däribland s (alla i svenska kyrkan är inte homovänliga, finns till och med fortfarande präster som är emot att kvinnor kan bli präster, även om dessa personer är relativt få).

Självklart är inte muslimer efterblivna på något sätt. Däremot har diskussionen förts under en längre tid inom den svenska kyrkan varför man kan hoppas på resultat här tidigare än inom islam, på samma sätt är det nog svårt att få med sig mer konservativa samfund som Livets ord.

Rätta mig om jag har fel, men svenska kyrkan har rätt att juridiskt viga heterosexuella par och då borde vi också kunna ställa krav på att de viger alla.

22 07 2008
Bengt Held

Daniel

Alright. Det är lugnt.

Bra att du nu förtydligar att det bara är Svenska kyrkan du syftar på. Men det kan vara bra att du skriver det när du återigen debatterar för skriver du ”kyrkan” så kan det i princip vara vilket samfund som helst inom kristenheten.

”Rätta mig om jag har fel, men svenska kyrkan har rätt att juridiskt viga heterosexuella par och då borde vi också kunna ställa krav på att de viger alla.”

Ja, det är sant. Men den rätten har många andra samfund idag också. Sedan flera decennier har andra kristna samfund, judiska samfund, muslimska samfund rätt att ansöka om vigselrätt åt heteropar och många av dem har det idag.

Den enda olikheten är att svenska kyrkans präster har automatisk vigselrätt men där föreslår äktenskaputredningen dessbättre att den regeln ska bort så att reglerna blir lika för alla samfund och man måste ansöka om vigselrätt inom alla samfund.

”Däremot menar jag att vi kan tvinga svenska kyrkan, speciellt som den styrs av politiska partier däribland s (alla i svenska kyrkan är inte homovänliga, finns till och med fortfarande präster som är emot att kvinnor kan bli präster, även om dessa personer är relativt få).”

Det blir konstigt att ha vissa krav från statens sida på just Svenska kyrkan. Vi har inte någon statskyrka men ironiskt nog är det ofta människor till vänster som, med rätta, jobbat för att avskaffa statskyrkosystemet som nu vill att vi ska behandla Svenska kyrkan annorlunda än andra samfund när det gäller vigselpolicyn.

Sant är att Svenska kyrkan idag främst har partigrupper, jag är själv skeptisk till det men det är en annan debatt. Men då är det ju de partigrupperna som ska jobba för att Svenska kyrkan ska viga samkönade par. Ditt eget parti, s, har i kyrkostyrelsen sagt ja till det. Tyvärr var de ensamma där att göra det. Trots att fp, c och m i riksdagen är för en könsneutral äktenskapslag så röstade partiernas ledamöter i kyrkostyrelsen för att Svenska kyrkan bör förrätta partnerskap istället och att man ska behålla den lagen. V och mp har inga ledamöter i kyrkostyrlensen. Kd hade ett eget alternativ där man sa nej både till att förätta äktenskap och nej till att förrätta partnerskap för homopar. Dessutom har kd-gruppen i Svenska kyrkan ännu inte sagt ja till välsignelser av homopar.

Men opinionen svänger ju nu åt rätt håll. Om några år är det nog majoritet även inom Svenska kyrkan för att förrätta äktenskap för samkönade par.

Bengt Held

22 07 2008
Anna Ardin

Nu blir jag tokig på sverigedemokraterna. Nu blir jag det på riktigt, äntligen! Jag har gullat med dem allt för länge, men de är ju tokrasister! Ju mer jag tänker efter, desto mer förstår jag. Daniel, du har helt rätt, det är ett genomrasistiskt parti. Varenda fråga ska lösas med att kicka ut (eller omskola – men det kommer att misslyckas vet de redan på förhand) ”invandrarna” och så dålig koll man har på kultur avslöjar att det absolut inte är kultur man pratar om.

Jag skriver mer om det på min blogg. Största hotet mot svensk kultur just nu tror jag faktiskt är sverigedemokraterna, ärligt. De vill rasera så mycket av det som byggts upp, det som enligt kulturforskningen är kultur. Men det finns inget vettigt alternativ. De kan ju inte ens svara på frågor om vad som är exempelvis svensk arkitektur som är en så jävla viktig fråga för dem. Det enda svaret DERAS HÖGSTE REPRESENTANT kunde åstadkomma i P1 var ”inte moskéer”. Djupt! (not).

23 07 2008
Tobias Lindgren

Daniel Carlstedt: Exakt vad är “svenskhet” det skulle jag gärna vilja få en förklaring på.

Svenskhet är först och främst svensk kultur.

Daniel Carlstedt: Att anse att svenskar är mer värda än andra och att människor som inte passar in i er “svenskhet” är mindre värda är rasism för mig.

Var har jag skrivit något liknande? Vet du ens vad ”rasism” betyder?

Bengt Held: Uttalar du dig för sverigedemokraterna eller bara för dig själv?

Mig själv.

Bengt Held: Har sd börjat med rasteorier och kallar homosexuella för maffia?

Nej, Sverigedemokraterna har inte ”börjat” med ”rasteorier”. Däremot har kulturmarxisterna det. Det är de som ser vita, heterosexuella, västerländska och medelålders män som något mycket ont. För mig spelar hudfärg ingen direkt roll eftersom jag är kulturnationalist. Fixeringen vid vit hudfärg ligger således hos er, inte mig. Förnekar du att det skulle finnas en massiv homolobby?

23 07 2008
Daniel Carlstedt

Tobias: Jag skulle precis som Anna skriver ovan gärna vilja ha en förklaring på vad svensk kultur är. Är det snaps, sill och midsommarstång, är det dansband och allsång på skansen, är det röda hus med vita knutar och dalahästar? Eller är det den franska kulturen som vi adopterade under 1600-talet eller menar du den germanska (tyska) kulturen. Du kanske rent av menar att svensk kultur ock kristendomen är samma sak, kristendomen kommer som du säkert vet från mellanöstern där Jesus föddes. Men du kanske helt enkelt menar den ursprungliga kulturen i Sverige, det vill säga den samiska kulturen.

Kultur, i alla länder, är en slags blandning av det som människor haft med sig i bagaget när de flyttat till landet. För varken dina eller mina förfäder har bott i Sverige för alltid, en gång har vi alla varit invandrare.

För mig är Svensk kultur den mångkultur som landet består av idag. Olika människor med olika bakgrund och utseende från massvis med olika länder som pratar massa olika språk och äter olika maträtter. För mig är Svensk kultur öppenhet, demokrati och respekt för sina medmänniskor. Därför är Sverigedemokraterna det osvenskaste jag vet.

23 07 2008
Bengt Held

Tobias Lindgren

”Det är de som ser vita, heterosexuella, västerländska och medelålders män som något mycket ont.”

Du säger att riksdagspartierna tycker vita är onda. Trots att riksdagen själv utgörs till 99 % av vita personer. För övrigt tillhör ju själv de flesta partiordföranden från riksdagspartierna gruppen heterosexuella, västerländska, medelålders män. Men de hatar väl sig själv då? 🙂

Det här visar ju vilket svammel sd ofta framfört.

”Förnekar du att det skulle finnas en massiv homolobby?”

Att du som sverigedemokrat kallar de som jobbar för lika rättigheter för samkönade par och olikkönade par för en ”maffia” är avslöjande.

Bengt Held

23 07 2008
Roger Svensson

Tack för svaret Daniel, ser att Bengt Held redan följt upp det. Kan man dra slutsatsen att vad du egentligen menade var att, t.ex. de politiska partierna, skall verka inom svenska kyrkan för att de skall acceptera att viga människor av samma kön? Inte som du skrev att man skall frånta dem vigselrätten om Svenska kyrkan ledning inte accepterar detta. Tycker för övrigt som Bengt Held att inga samfund skall behöva tvingas till att viga samkönade par.

Sen när det gäller Sd och ”homo-maffian” är det nog taktiskt klokt av Sd att ligga lågt i denna fråga. Det är faktiskt, trots att man kan ledas att tro annat av den massiva mediebevakningen, ingen fråga som ”vanligt folk” finner speciellt central eller intressant. Det är ju knappast i byggbaracker och i verkstadens fikarum som det största intresset finns för ”HBT-frågor”. Det är en snarast en liten grupp vänsterintellektuell akademiker inom media och de etablerade partierna som anser detta oerhört viktigt. Sd har ganska stor potential att få röster från mer värdekonservativa ”arbetarväljare” när man ser att ”vänstern” mest ägnar sig åt radikalfeminism, ”HBT-frågor” och ”mångkultur”, inte åt de frågor som man själv anser viktiga i sin vardag som t.ex. migrationsfrågor och brottslighet. Sd bör istället fokusera på dessa frågor för att kunna locka väljare.

Sen bär också den kulturmarxistiska identitetspolitiken fröet till sin egen undergång. Att kämpa för ”mångkultur”, där rätten för invandrare att behålla sin ”kulturella särart” är central, och samtidigt kämpa för ”HBT”-rättigheter och radikalfeminism kommer förr eller senare i allvarlig konflikt. I mer patriarkala kulturer och inom Islam, som många av dagens invandrare har som kulturell bakgrund, finns det absolut ingen tolerans för varje sig radikalfeminism eller ”HBT”-rättigheter. I jämförelse framstår partier som Sd och Kd snarast som ultraliberala gay-hippies. Något måste helt enkelt ge vika, antingen kräver man att invandrare med den bakgrunden måste göra avkall på värderingar och normer. Men det går helt emot ”mångkultur”-tanken där man inte får bedriva ”kulturimperialism” och tvinga på andra kulturella grupper den egna gruppens normer och värderingar. Eller så måste man ”tolerera” och ”acceptera” t.ex. homofobi och patriarkala idéer inom andra kulturella grupper i ”mångkulturens” namn. Det ledet till moralrelativism där man skall visa större ”tolerans” och ”förståelse” för t.ex. en muslimsk homofob med invandrarbakgrund än vad man gör mot en etnisk svensk med samma idéer. Att ha olika förväntningar, och behandla folk olika, beroende på etnicitet och kulturell bakgrund är ju dessutom också något som anses förkastligt och något man brukar anklaga t.ex. Sd för att vilja göra. Men är det inte snarare just det man själv måste göra när man förespråkar en verklig ”mångkultur”?

23 07 2008
Daniel Carlstedt

Hej Roger! Jag menade, precis som jag specificerat, att präster i Svenska kyrkan ska bli av med sin automatiska vigselrätt, någor som endast Svenska kyrkan har, om kyrkan vägrar gå med på kraven att viga människor som vill gifta sig med någon av samma kön. Sen ska självklart politikerna inom Svenska kyrkan arbeta för att detta genomförs. Men allrs först behöver vi en könsneutral äktenskapsbalk från den svenska riksdagen.

23 07 2008
Bengt Held

Roger Svensson

”Det är faktiskt, trots att man kan ledas att tro annat av den massiva mediebevakningen, ingen fråga som ”vanligt folk” finner speciellt central eller intressant.”

Det där är inte helt sant. Faktum är att 71 % av svenska folket är för en könsneutral äktenskapslag enligt en Sifo-mätning från januari. Och det är en majoritet för reformen inom alla yrkesgrupper även arbetare. Bland s- m- c- fp- mp- och v-väljarna var ca 75 % för en könsneutral äktenskapslag enligt Sifomätningen medan det bara vara ca 25 % av kd-väljarna som sa ja. Jag är inte själv sosse men du har alltså fel när du tror de flesta sossar är homofoba arbetare.

”Det är ju knappast i byggbaracker och i verkstadens fikarum som det största intresset finns för ”HBT-frågor”.”

Sedan när är det fikarummen i byggbarackerna som ska avgöra vilka saker media och partier ska snacka om? Har byggarbetarna någon sorts vetorätt och monopol på folklighet? Varför skulle inte några kontorister eller butiksbiträden vara lika folkliga? Eller bankanställda? Eller lärare, lantbrukar, ingenjörer och bibliotekarier? Vad har du för suddig bild av folklighet där man måste svettas på jobbet och bli skitig för att kallas folklig.

Hur många av sd-folket har jobbat ute i byggbodar?

Hur mycket tror du byggarbetarna bryr sig om kristnas rättigheter generellt? Tror du att de är bekymrade likt dig för kristnas religionsfrihet?

”Det är en snarast en liten grupp vänsterintellektuell akademiker inom media och de etablerade partierna som anser detta oerhört viktigt.”

Jag är själv borgerlig och liberal och tycker lika rättigheter är viktigt och jag vet många med samma åsikter som mig.

Faktum är att jag talade med Martin Kinnunen, vice pressekreterare i sd, när jag gjorde min rapport om partiernas HBT-politik. Han sa att ingen hade kontaktat dem och sagt att sd bör prioritetera att kampanja emot en könsneutral äktenskapslag. Så delvis har du rätt, homofober och folk som är för diskriminering prioriterar inte HBT-politiken men många som är för lika rättigheter gör det.

”Något måste helt enkelt ge vika, antingen kräver man att invandrare med den bakgrunden måste göra avkall på värderingar och normer.”

Ja, så blir det. Ramen för mångkulturen är demokratiska och lika rättigheter. Man kan aldrig försvara HBT-fientlighet med kultur och religion. Det är för övrigt alla riksdagspartier ense om i riksdagen när man gör uttalanden om situationen för HBT-personer tex i de muslimska diktaturerna i Mellanöstern.

”Men det går helt emot ”mångkultur”-tanken där man inte får bedriva ”kulturimperialism” och tvinga på andra kulturella grupper den egna gruppens normer och värderingar. ”

Du tycks ha lyssnat på de mest extrema grupperna som i politiskt korrekthet försvarar homofientlighet bland tex muslimer. Kan du hitta något citat från någon svensk politiker som försvarat den typen av intolerans.

Jag kan hålla med om att delar av vänstern hycklar och inte säger lika tydligt till muslimska grupper som till kristna grupper att alla måste respektera HBT-rättigheter. Men den policy som gäller officiellt idag i Sverige är att diskriminering pga sexuell läggning är oacceptabelt och det kvittar sedan vilket ursprung en person har.

All erfarenhet visar att invandrargrupper blir ”försvenskade” och det är naturligt. Felet sd gör är emot att invandrare ska få behålla den del av sin gamla kultur som är förenlig med allas lika rättigheter. Att folk äter annorlunda mat, har andra typer av kläder, gillar annorlunda musik etc är inget som är negativt för någon annan. Tolerans är en del av ett demokratiskt samhälle jag det är tom en svensk tradition att ha en viss tolerans för det som är annorlunda. Det var till stor del tyskar, holländare och valloner som för hundratalsa år sedan förändrade Sverige, ofta till det bättre. Mycket av den kultur vi tycker är typiskt svensk är från Mellanöstern, tex kristendomen. Den första civilisationen i närheten av Europa var nuvarande Irak, sedan blev Grekland ett kulturellt centrum, därefter Tyskland och idag Storbritannien och USA. Det betyder inte att vi inte ska kunna vara stolta över en svensk kultur, men den har hämtat inspiration från andra kulturer hela tiden. Sverige har aldrig varit ett stängt land tack och lov.

Bengt Held

23 07 2008
Bengt Held

Daniel

”att präster i Svenska kyrkan ska bli av med sin automatiska vigselrätt, någor som endast Svenska kyrkan har, om kyrkan vägrar gå med på kraven att viga människor som vill gifta sig med någon av samma kön. ”

Men Svenska kyrkan förlorar sin automatiska vigselrätt med äktenskapsutredningens förslag. Hur vill du då ha det? Vill du även då diskriminera Svenska kyrkan och bara tvinga dem? Eller tvinga alla samfund att viga alla par? Eller låta det bli frivilligt för dem som äktenskapsutredningen vill?

Bengt Held

23 07 2008
Daniel Carlstedt

Har redan svarat på det i ett tidigare inlägg och precis som då sa jag att jag tycker att Svenska kyrkan har ett stort ansvar för att gå före och visa vägen, Detta eftersom att det är det samfund som nästan alla en gång automatiskt blev medlemmar i och eftersom att man där har en demokratisk ordning som gör att alla medlemmar (större delen av Sveriges befolkning) får vara med och rösta fram de politiker som ska styra. Blev dock förvånad över din information om att partier som i riksdagen är för en könsneutral äktenskapsbalk i kyrkostyrelsen röstat för att Svenska kyrkan bör förrätta partnerskap. Det är ganska avancerat hyckleri tycker jag.

Äktenskapsutredningen, som du hela tiden hänvisar till, är just en utredning och vi får se vad beslutet blir. Jag tycker att så länge svenska präster har automatisk vigselrätt ska de också viga alla.

23 07 2008
Bengt Held

Daniel

”Detta eftersom att det är det samfund som nästan alla en gång automatiskt blev medlemmar i och eftersom att man där har en demokratisk ordning som gör att alla medlemmar (större delen av Sveriges befolkning) får vara med och rösta fram de politiker som ska styra.”

Javisst fungerar Svenska kyrkan demokratiskt men låt de svenska folket som är med i Svk få avgöra det. Det är ju Svenska kyrkan har kyrkoval där alla dess medlemmar ska kunna rösta. Du tycks alltså vilja hålla kvar vid någon typ av statskyrkosystem. Dessutom är inte alla politiker inom Svenska kyrkans kyrkomöte. Man har olika grupplistor, det kan vara partilistor det kan vara opolitiska listor.

”Blev dock förvånad över din information om att partier som i riksdagen är för en könsneutral äktenskapsbalk i kyrkostyrelsen röstat för att Svenska kyrkan bör förrätta partnerskap. Det är ganska avancerat hyckleri tycker jag.”

Ja, ingen kan ju tvinga dem att tycka något men det är konstigt att de tycker annorlunda än sina egna partier i en sådan principiell fråga.

Bengt Held

23 07 2008
Roger Svensson

@ Bengt Held:

Nu påstod jag inte att det skulle vara så att det fanns något massivt motstånd mot t.ex. könsneutral lagstiftning utan bara att det knappast är någon fråga som har högsta prioritet och är den mest centrala för en majoritet av väljarna. En majoritet av befolkning kan ju t.ex. anse att en ytterligare begränsning av torskfisket bör ske utan att för den skull anse att det är den mest centrala politiska frågan.

Inte eller påstod jag att politiker och media inte skulle ägna sig åt HBT-frågor, det skall naturligtvis stå dem fritt! Men skall man locka väljare är det inte de frågorna som intresserar det stora flertalet. Sen är det ju inte relevant hur många Sd-anhängare som jobbat i byggbaracker utan i vilken utsträckning det finns ett stöd och intresse där för de frågor de driver. Då dristar jag mig nog att påstå att för majoriteten är t.ex. migrationsfrågan mer central än den om t.ex. ”HBT”-rättigheter.

Om man kräver att invandrare skall anpassa sig liberaldemokratiska västerländska värderingar så är det ju i praktiken inte någon verklig mångkultur man eftersträvar utan en hög grad av assimilation och då är det ju inte principiellt någon större skillnad på den politiken och Sd:s. Att folk äter annorlunda mat, har annorlunda kläder eller lyssnar på annan musik tror jag knappast eller är det som Sd:s väljare, eller någon annan, ser som det stora problemet när det gäller dagens migrations/integrationspolitiken.

Sen är det inte helt sant att invandrargrupper anpassar sig till mottagarlandets kultur och värderingar. T.ex. visar undersökningar från Storbritannien att andra genrationens muslimska invandrare är mer radikala än sina föräldrar och i mycket högre utsträckning vill ha t.ex. Sharia-lagar:
http://www.guardian.co.uk/uk/2007/jan/29/thinktanks.religion

Sverige har alltid tagit till sig influenser från andra länder som man anser har något positivt att tillföra och anpassat dessa till svenska förhållanden. Det är något helt annat än det man nu håller på att skapa: ett etniskt splittrat samhälle där människor utan gemensam kultur/historia och utan gemensamma värderingar, normer, traditioner, social koder och referensramar skall bo sida vid sida. Det är destruktivt för samhället, det visar både historisk erfarenhet och forskningen på området (t.ex. den av Putnam och Bogdanor).

23 07 2008
Bengt Held

Roger

”man eftersträvar utan en hög grad av assimilation och då är det ju inte principiellt någon större skillnad på den politiken och Sd:s.”

Du snackar precis som alla etniska svenskar följer demokratiska värderingar om HBT-rättigheter. Kolla hatbrotten mot HBT-personer där de flesta har etniskt svenskt ursprung, hatbrotten är inte heller något nytt i det mångkulturella samhället utan var ännu värre förr men då var det ingen offentlig debatt om det. Och diskriminering av HBT-personer har vi även haft i det ”kristna” Sverige. Fram till 1944 var homosexuella relationer totalförbjudna. Fram till 1979 var homosexualitet en psykisk sjukdom enligt socialstyrelsen. Först 1999 fick homosexuella lagligt skydd mot diskriminering inom arbetsmarknaden. Och först 1988 ett juridiskt erkännande då riksdagen sa ja till en sambolag för samkönade par (som dock var annorlund och gav sämre rättigheter än sambolagen för olikkönade par). Inte förrän 2003 likställdes de två sambolagarna till en gemensam sambolag.

Några fakta som visar att intolerans och diskriminering verkligen inte bara är något som muslimer och araber sysslat med utan även Svensson och Andersson.

Och sd har ju själv ursprung i diverse homohatande grupper med nazikoppling. ca 2001-2002 drev partiet propaganda emot gayparader alltså rätten att demonstrera för lika rättigheter och respekt för sin kärlek.

Så sd är ett dåligt värn för mänskliga rättigheter som du kallar västerländska. Att sd vill förbjuda nya moskeer är också på tvärs emot den västerländska religionfriheten som blivit etablera här det senaste seklet.

Och även om du menar att invandringspolitiken är viktigast för många så är det få som tycker att man bara ska snacka om invandringspolitiken. Varför tror du sd bara får 3-4 % i opinionsmätningar trots mycket media senaste åren. Enligt dig verkar ju majoriteten av svenska folket vara sverigedemokrater som inte vill annat än älta flyktingpolitik vad man helst har som diskussioinsämne. Ska man diskutera skola, äldeomsorg, EU etc så nog är det invandrarnas fel enligt sd.

Man skulle kunna säga mycket om det men det här blir något offtopic från den debatt vi hade från början. Jag menar att sd är ett främlingsfientligt parti och populistiskt dessutom. Du har givetvis rätt att tycka annorlunda.

Bengt Held

24 07 2008
Roger Svensson

@ Bengt:

Nu var det enda jag hävdade att t.ex. du eftersträvar en hög grad av assimilation av invandrare till dina värderingar och normer, som jag aldrig påstått skulle vara desamma som t.ex. Sd:s, och att du inte vill ha ”mångkultur” i någon verklig bemärkelse. Det står ju på intet sätt i motsatsförhållande till att du kräver samma sak av ”etniska” svenskar. Poängen var att det principiellt inte är någon skillnad, både du och t.ex. Sd vill ha hög grad av assimilation.

Att det finns, och har funnits, ”homofobi” även bland etniska svenskar har inge förnekat. Dock skulle det vara intressant att veta hur utbredda dessa uppfattningar om man tittar på etniska grupper. T.ex. när det gäller antisemitiska föreställningar så finns det undersökningar som visar att dessa betydligt vanligare bland muslimska och arabiska invandrargrupper än hos befolkning i stort: http://www.skma.se/pdf/dfh_v2.pdf
Finns det motsvarande undersökningar när det gäller området “homofobi”?

Att protestera mot gay-parader är ju i sig inget som strider mot några mänskliga rättigheter, snarast är det en mänsklig rättighet att få göra detta. Däremot att vilja införa förbud för t.ex. homosexuella att demonstrera är ju inte förenligt med mänskliga rättigheter, driver t.ex. Sd något sådant krav? Att vilja förhindra byggandet av vissa religiösa byggnader är inte i strid med religionsfriheten om man inte vill förbjuda utövandet av religionen i sig. Jag kan t.ex. knappast hävda att min religionsfrihet på något sätt är inskränkt för att jag inte får bygga ett jättetempel till mångudens ära i centrala Stockholm så länge jag är fri att tillbe månguden utan repressalier.

Jag hävdade aldrig att migrations/integrationspolitiken var den enda viktiga frågan, bara att nog de flesta anser den betydligt viktigare än t.ex. ”HBT”-frågor. Att Sd i stor utsträckning har en monofaktoriell förklaringsmodell är sant, det är de dock långt ifrån ensamma om detta. Socialisten ser kampen mellan ”kapital” och ”arbete” i alla frågor, miljöpartisten ser ”miljön” i alla frågor osv.

Naturligtvis får du tycka vad du vill om t.ex. Sd! Dock är rent ”tyckande” mindre intressant än vilka hållbara argument och fakta du kan anföra till stöd för vad du tycker. Nu var det dock inte ämnet för det här blogginlägget så det är nog inget vi behöver diskutera vidare här …

24 07 2008
Bengt Held

Jag har tydligt förklarat för dig de argument jag har. Så din kommentar att jag bara tycker saker slår tillbaka emot dig själv.

I övrigt blir den här debatten som sagt offtopic. Varvid jag lämnar den av respekt för bloggägaren och de som besöker bloggen.

Bengt Held

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: